Ga naar de inhoud
hmr-vergaderzaal Hanze

OB dicht tijdens tentamenperiode, maar UB en ZP7 juist open

De Openbare Bibliotheek is gesloten tijdens de eerste tentamenperiode van 2019-2020. En wat gaan we daaraan doen, College van Bestuur? Even was het grimmig in het eerste overleg tussen het College van Bestuur en de nieuwe HMR, kundig voorgezeten door derdejaars Pabo Izaäk van Jaarsveld.

De Rondvraag is altijd een uitgelezen moment voor onverwachtse, ongemakkelijke vragen. De allerlaatste vraag van de vergadering van de Hogeschoolmedezeggenschapsraad van 14 oktober is voor Lars Kamstra van de Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV).
‘Tijdens de komende tentamenperiode sluit de Openbare Bibliotheek de deuren wegens de verhuizing naar het Groninger Forum. Veel Hanzestudenten hechten aan een studieplek in de binnenstad. Wat doet het College van Bestuur voor deze studenten?’

‘We hadden liever gezien dat deze vraag ons rechtstreeks was gesteld en niet via de media’, zegt CvB-lid Rob Verhofstad, ietwat geprikkeld. ‘Dan hadden we jullie kunnen vertellen dat de UB deze tentamenperiode (vanaf 2 november, red.) ook Hanzestudenten toelaat. Normaal gesproken is de UB tijdens tentamenperiodes alleen toegankelijk voor RUG-studenten.’

Dát is er dus geregeld voor Hanzestudenten. Daarnaast zijn er natuurlijk de normale extra studieplekken voor Hanze-studenten in de binnenstad. Omdat dat niet voldoende is om de plaatsen die door de OB-sluiting verloren gaan te compenseren, zal de Hanze het gebouw op Zernikeplein 7 vooralsnog één weekend openstellen, zo meldt CvB-lid Petra Smeets. Studieplekken genoeg, dus, maar of Hanzestudenten bereid zijn daarvoor naar Zernike te fietsen… dat blijft de vraag.

Bijzondere HMR-vergadering
De vergadering van 14 oktober was het eerste openbare overleg met het College van Bestuur van de Hogeschoolmedezeggenschapsraad in het studiejaar 2019-2020. Bijzonder, omdat het de eerste HMR-vergadering was die werd voorgezeten door een student. Pabo-derdejaars Izaäk van Jaarsveld loodste de deelnemers zonder problemen door de volle agenda.