Onderwijs-minister Van Engelshoven: Student verdient meer aandacht

Hogescholen en universiteiten moeten de individuele student meer aandacht geven.

Dat is wat minister Ingrid van Engelshoven het komend jaar van het onderwijs verlangt. ‘Alle studenten verdienen de aandacht die ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen’, zei ze in de toespraak bij de Opening van het Hogeschooljaar van de Hanze. Studenten snel door de studie heen loodsen mag van Van Engelshoven van de prioriteitenlijst worden geschrapt.

Van Engelshoven rept geen woord over de basisbeurs

Studentsucces dient juist wel prioriteit te krijgen. Onder studentsucces verstaat de D66-minister dat studenten de opleiding moeten krijgen die het best bij hun individuele kwaliteiten past. Daarom dringt ze aan op verregaande samenwerking tussen hbo, wo en mbo. Meer samenwerking betekent dat hogescholen en universiteiten minder met elkaar moeten concurreren. Hiermee neemt de minister afscheid van een beleid dat in het hoger onderwijs zo’n tien jaar in zwang was.
‘Dat houdt niet in dat hogescholen hun eigen unieke identiteit moeten opgeven. Integendeel, die mogen ze blijven koesteren.’
Met geen woord repte de minister over het afschaffen of aanpassen van het sociaal leenstelsel, waarvoor zich inmiddels een grote meerderheid in de Tweede Kamer aftekent.