Online thuistoetsen op de Hanze gaat best oké.

Het derde blok liep tegen het einde toen de Hanze de deuren sloot om het coronavirus de voet dwars te zetten. Op stel en sprong zochten Hanzedocenten naar manieren om het blok af te ronden. Marieke Crebas, coördinator Digitaal Toetsen, kon aan de bak.

‘De eerste dagen was het verrassend stil. De docenten waren druk met het omschakelen naar digitaal lesgeven. Op de Hanze is iets meer dan een derde van de toetsing gedigitaliseerd. Nieuw is het dus niet. Nu zitten we op ongeveer 45 procent.’

Nog niet eens de helft… dat valt best mee.
‘Niet alle opleidingen nemen hun toetsen af in de toetsperiodes aan het eind van het blok. Integendeel, tussentijdse toetsing komt vaak voor. En dat is natuurlijk ook een prima manier om de studievorderingen te volgen. Voor de docenten en voor de studenten.’

Zijn er opleidingen die niet aan digitale tentamens doen?
‘Het Prins Claus Conservatorium en Academie Minerva, dat zal je niet verbazen. Die toetsen de vorderingen aan de hand van portfolio, podium en presentatie. Daarbij kunnen ze prima gebruik maken van digitale middelen, maar wij spelen daar geen rol in. Wij gaan alleen over digitale toetsen.’

Zijn dat alleen meerkeuzetoetsen?
‘O, nee. Multiple-choice is slechts één vorm. Er zijn veel meer mogelijkheden. Open vragen, opdrachten, toepassingsvragen en ga maar door. Verpleegkunde heeft de toetsing al een jaar of vier volledig gedigitaliseerd. En dat zijn echt niet allemaal meerkeuzetoetsen.’

Maar een digitaal tentamen is natuurlijk nog geen thuistoets.
‘Nee, dat is nieuw. Maar zoveel verschil is er nu ook weer niet: op het afgesproken tijdstip zet ik, of één van m’n collega’s, een toets open. De studenten die er toegang toe hebben, gaan aan het werk en op het afgesproken eindtijdstip zet ik de toets dicht.

Een computer hebben ze bijna allemaal, maar wat voor één…

‘Er is voor ons wel wat werk bij gekomen. Tijdens de toets kunnen de studenten terecht bij de mensen op het hulpkanaal van Blackboard Collaborate. Die kunnen ze vragen stellen.’

Vragen stellen?
‘De vragen die ze normaal voorleggen aan de surveillanten. Problemen met de inschrijving, het inloggen op de toetsomgeving, het instellen van de juiste browser. Een computer hebben ze vaak wel, maar wat voor eentje… dat wil weleens voor problemen zorgen. We hebben een chat-team van een mannetje of zes dat antwoord kan geven op dergelijke vragen. We zijn wel wat gewend op dit punt, en het loopt verrassend goed.’

En dan het surveilleren op afstand, hoe doe je dat?
‘Ja, dat is lastig. Sommige opleidingen zijn met een vorm van surveillance bezig en wij doen een proef met surveillance software. Maar we vertrouwen ook op andere middelen. Voordat ze aan de toets beginnen moeten studenten bijvoorbeeld plechtig beloven dat ze de toets eerlijk zullen maken. Dat helpt, daarvan ben ik overtuigd. Studenten weten trouwens drommels goed dat ze weinig aan valsspelen hebben. Wanneer je de stof niet beheerst, loop je vroeg of laat tegen problemen aan.’

Nwwah, even kijken bij de buurman als het antwoord niet meteen te binnen schiet?
‘We kunnen studenten helpen om die verleiding te weerstaan. We kunnen de toetsen zo inrichten dat de vragen in verschillende volgordes aan de studenten worden voorgelegd. Lukraak, dan is vraag 1 voor student A vraag 12 voor student B, enzovoort. Voor docenten is dat geen probleem, want die kunnen de antwoorden van de student weer per vraag in beeld krijgen. Als het nakijken al niet geautomatiseerd is.’

Automatisch nakijken, kan dat ook bij open vragen?
‘Nee, maar er zijn wel hulpmiddelen. De docent kan bijvoorbeeld vooraf aangeven welke termen er in een antwoord moeten voorkomen, aan welke andere eisen het antwoord moet voldoen en daar een gewicht aan toekennen. Op grond daarvan kunnen ze dan eenvoudig punten toekennen. Wat ook handig is: docenten kunnen achteraf het juiste antwoord toevoegen, dat dan kan dienen als feedback.’

Verbluffend… voor welk probleem hebben jullie geen oplossing?
‘O, er zijn altijd dingen die beter kunnen. Zoals ik al zei stopt de toetssessie op een gegeven moment met een druk op de knop. Hup, afgelopen, geen antwoorden meer mogelijk. Dat kan minder abrupt. We zouden de studenten ook op de hoogte willen houden van hoever hij met de toets is gevorderd. En de veiligheid van het systeem blijft natuurlijk altijd een zorg.’

Verwacht je nog meer digitale toetsing in blok 4?
‘Zou best kunnen, we staan paraat. Het digitale toetsen in blok 4 is trouwens al begonnen. Even kijken, op… 20 april zette ik m’n eerste blok-4-toets alweer open.’

Het Hanze Toetscentrum
Coördinator Digitaal Toetsen Marieke Crebas werkt op het Toetscentrum van de Hanzehogeschool. Het Toetscentrum is een samenvoeging van het Digitaal Toets Centrum van het stafbureau Informatisering en het Tentamenbureau van het stafbureau Financieel Economische Zaken (FEZ).
De elf medewerkers van het centrum ondersteunen docenten bij het inrichten van digitale toetsen en bieden studenten online hulp tijdens het maken van toetsen. Bij digitale toetsing zijn ook medewerkers van de stafbureaus Informatisering en Onderwijs & Onderzoek betrokken.

Foto (fragment): Annie Spratt