Ga naar de inhoud

Onzin: Master geeft beter les

professorHbo-studenten die leskrijgen van een docent met een masterdiploma, halen even goede studieresultaten als studenten van een docent zonder mastergraad. Dat blijkt uit het onderzoek waarmee Marga Bron onlangs haar masteropleiding Evidence Based Innovation in Teaching aan de Hogeschool van Amsterdam afsloot. De resultaten van Brons onderzoek weken niet af van eerder internationaal onderzoek waarin géén verband werd vastgesteld tussen de prestaties van de studenten en het opleidingsniveau van de docent.
Bron nam het thema onder de loep omdat het idee dat een docent altijd een niveau hoger dient te zijn opgeleid dan z’n studenten inmiddels een onbetwist uitgangspunt in het Nederlandse onderwijsbeleid lijkt te zijn geworden. Zo nemen veel hogescholen (waaronder de Hanzehogeschool) alleen docenten aan die op masterniveau zijn geschoold. Daaraan tornt Bron niet, maar wel aan de stelling dat dat de kwaliteit van onderwijs verhoogt.