Rookvrij Zernike.

Er lijkt genoeg draagvlak voor het aanscherpen van het rookbeleid van de Hanzehogeschool. Tot deze conclusie komt student Communicatiesystemen Paul Vink na een schriftelijke enquête onder honderd studenten op de Van DoorenVeste. Vink, een voorstander van een rookvrije campus, benadrukt dat de resultaten mogelijk niet representatief zijn voor de populatie van de Van DoorenVeste (hoewel hij z’n best heeft gedaan om een dwarsdoorsnee van het publiek te benaderen).

De meeste rokers zeggen dat ze alleen roken waar het mag

Met die slag om de arm stelt hij vast dat slechts vijftien (en dus vijftien procent) van de ondervraagden het op prijs stellen dat er rondom de Van DoorenVeste mág worden gerookt (48 laat het onverschillig en de rest vindt het niet oké). Daar staat tegenover dat 46 ondervraagden het uitbreiden van het rookverbod toejuichen, en dat nog eens 38 daar geen bezwaar tegen hebben.
De 21 rokers die in het onderzoek hun zegje deden, tonen begrip voor de bezwaren van niet-rokers. Het merendeel zegt zich te houden aan de ge- en verboden en dat ze alleen roken op de daarvoor aangewezen plaatsen.
Alles overziend vermoedt Paul dat de Hanzehogeschool op weinig weerstand zal stuiten indien men besluit tot uitbreiding van de niet-rokenzone voor de ingang van de Van Doorenveste.