Ga naar de inhoud

Staat er een THT-datum op studiepunten?

bussieOpleidingen mogen een uiterste-houdbaarheidsdatum geven aan studiepunten. Dat stelt minister Jet Bussemaker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de ministeriële brief waren Kamervragen over de handelwijze van de faculteit Rechten van de Universiteit Leiden die het 25 studenten onmogelijk maakt om verder te studeren. De 25 studenten waren er niet in geslaagd om de driejarige bachelorfase van hun studie in vier jaar af te ronden, waarop de faculteit alle punten die de studenten in het tweede en derde jaar hadden gehaald ongeldig verklaarde. ‘We verwachten in alle redelijkheid niet dat deze studenten binnen een jaar de eindstreep halen’, verklaart Hester Minnema van de universiteit.
De Universiteit Leiden, en elke ander instituut voor hoger onderwijs, mag zo’n beslissing nemen, schrijft de minister, die niet van plan is om daarin verandering te brengen. De Leidse rechtenfaculteit voerde de maatregel in in 2009, om studenten te prikkelen om vaart te maken met de studie. Ook hiermee kan Bussemaker zich verenigen.
Op het juridisch front lijkt de Universiteit Leiden sterk te staan. Een eerdere uitspraak van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs wijst uit dat ‘dat argumenten als marginale studievoortgang en onvoldoende studieperspectief acceptabel zijn’ voor het beperken van de geldigheidsduur van behaalde studiepunten.
Toch zit er een addertje onder het gras: maatregelen als die van de Universiteit Leiden verhouden zich slecht met de bepalingen voor het Negatief Bindend Studie-advies (BSA), de sanctie die volgt als een student te weinig voortgang boekt. Het BSA mag alléén in het eerste studiejaar worden gegeven, en beslist níet in latere jaren.
Kortom, het is wachten op het moment dat één van de 25 studenten naar de rechter stapt. Ze hebben misschien te weinig punten gehaald, maar ze studeren studeerden natuurlijk wél Rechten.