Ga naar de inhoud

Stadhuis wordt Hanzehuys?

StadhuisHet lijkt een 1 april-grap, maar daarvoor is het toch eigenlijk te vroeg? Waar of niet waar? En mag je eigenlijk wel 1 april grappen maken op 28 maart? Dit bericht staat sinds kwart voor zes vanmiddag op de site van de Gemeente Groningen:  ‘Het college van B&W is met de raad van bestuur van de Hanzehogeschool in gesprek over verkoop van het stadhuis Groningen. De bedoeling is dat het stadsbestuur de komende jaren het pand aan de Grote Markt 1 terughuurt. Na 2017 zal het stadsbestuur verhuizen naar het Forum. Het stadhuis zal dan dienst gaan doen als bestuurscentrum voor de Hanzehogeschool en worden omgedoopt in ‘Hanzehuys’. Over deze intentie zijn het college van B&W en de Hanzehogeschool het vandaag eens geworden in een bestuurlijk overleg.
De financiële positie van de gemeente noopt het stadsbestuur tot het maken van ingrijpende en onorthodoxe keuzes. Ook met het zware pakket aan bezuinigingen, dat inmiddels wordt voorbereid, blijkt er nog altijd niet te ontkomen aan harde en ingewikkelde maatregelen. Met de Hanzehogeschool is de afspraak gemaakt dat de raadszaal beschikbaar blijft voor vergaderingen van de gemeenteraad. Over de fractieruimtes wordt nog nader overleg gepland, mogelijk verhuizen die ook mee naar het Forum.’