Strenge BSA-norm lijkt te werken.

Het percentage studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van de Erasmus Universiteit die in één jaar al hun studiepunten haalden, is fors gestegen. Sinds het studiejaar 2011-2012 zijn FSW-eerstejaars verplicht om het maximale aantal van zestig studiepunten te halen.

Daarnaast is het aantal herkansingsmogelijkheden verlaagd en mogen de eerstejaars sommige onvoldoendes (als die niet lager zijn dan een vier) compenseren met hogere cijfers voor verwante vakken. Deze combinatie van bepalingen staat bekend als de N=N-regeling (Nominaal = Normaal).

Veel eerstejaars die in hun eerste jaar zestig punten haalden maakten gebruik van de mogelijkheid om onvoldoendes te compenseren. Herkansingen had het merendeel van de eerstejaars niet nodig (behalve die van de studie Bestuurskunde). De researchgroep van onderwijskundige dr. Gerard Baars, die de N=N-regeling evalueerde, is voorzichtig positief. Zo merken de onderzoekers op dat het aantal FSW-eerstejaars aan de Erasmus Universiteit bij aanvang van het studiejaar 2011-2012 aanmerkelijk sterker daalde dan de landelijke trend aangaf. Misschien heeft de invoering van het strenge N=N-regime invloed gehad op de studiekeuze van aanstaand studenten (wat een vergelijking met voorgaande jaren vanzelfsprekend bemoeilijkt).