Student houdt Stendenbestuur bij de les.

Niets dan lof voor Ceren Wit. De vierdejaars Communicatie & Multimedia Design van hogeschool NHL Stenden trad deze zomer toe tot het College van Bestuur (CvB) van de Friese hogeschool. Als student-adviseur neemt ze twee dagen in de week deel aan CvB-overleggen. CvB-lid Klaas-Wybo van der Hoek van NHL Stenden spreekt inmiddels van een succes.

Henk Pijlman: ‘We hebben negen studenten in de HMR, zij kunnen dit werk veel beter doen’

‘Ze stelt de juiste vragen, vragen die heel nadrukkelijk ook het studentenperspectief belichten en waar je soms als bestuur net iets te snel aan voorbij gaat.’ Ceren zelf is blij over de extra aandacht die er op haar aandringen is gekomen voor de voorlichting aan studenten met een functiebeperking.
Het CvB van de Hanzehogeschool ziet weinig in de functie. ‘De negen studenten in de hogeschoolmedezeggenschapsraad kunnen dit werk volgens ons veel beter doen’, zegt voorzitter Henk Pijlman. ‘Ze zijn vertegenwoordigd in alle commissies en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Ik denk ook dat ze de menig van studenten beter kennen.’