Ga naar de inhoud

Student start petitie tegen Forum


Vierdejaars Communicatiesystemen Leon Sloots heeft maandag een petitie gepost tegen het Groninger Forum. Hij verwacht dat het Forum een doodgeboren kindje wordt en dat het beoogde cultuurcentrum achter de Oostwand van de Grote Markt het aanzien van de Grote Markt en het stadscentrum voor altijd zal verpesten. Ook gelooft hij niet dat de 1,2 miljoen betalende bezoekers die de gemeente jaarlijks verwacht zullen worden gehaald. Het Forum zal volgens Sloots kampen met leegstand en exploitatietekorten.
‘Ik ben bezig met een afstudeerstage bij een zorginstelling’, vertelt de Hanze-student, ‘en ik zie hoe er daar steeds meer bezuinigd wordt. De overheid legt zorgtaken, voor ouderen, maar ook voor jongeren, steeds meer bij de gemeentes. Dat gaat nooit lukken als diezelfde gemeentes zich in ongewisse avonturen storten zoals de regiotram die niet doorgaat maar wel 40 miljoen heeft gekost en Meerstad waarvoor de gemeente veel te dure grond heeft gekocht.’
Sloots hoopt dat zijn petitie eraan bijdraagt dat er een nieuw correctief referendum komt. ‘Ik wil de krachten bundelen met ondernemers en met politieke partijen als de SP en de Stadspartij zodat die de strijdbijl weer gaan opgraven tegen het Groninger Forum.’
Medestanders van Sloots kunnen de petitie ondertekenen.