Student verzint complete stage.

Fraude, Diederik Stapel ging ver, maar een student van de Hogeschool Rotterdam weet ook wel hoe je met het bijltje hakt. De student Sociale Opleidingen verzon een complete stage bij elkaar.

Toen de hogeschool hem deze handelwijze in een officiële brief voor de voeten wierp, ging de student in beroep bij de het College van Beroep voor de Examens. Hij kwam goed beslagen ten ijs: ter zitting overlegde hij een door zijn stagebegeleiders getekende urenverantwoording en een eveneens ondertekend geschrift van de stage-instelling dat meldt dat hij de stage met succes heeft doorlopen. Helaas, beide met in totaal maar liefst 178 handtekeningen opgesierde documenten bleken vals.
Uit navraag bij de stage-instelling kwam naar voren dat de jongeman wel had gesolliciteerd op een stageplaats, maar niet was aangenomen.
Zeer ernstig’, noemde de commissie het gedrag van de student, waarop het College van Bestuur hem de zwaarst mogelijke sanctie oplegde: hij werd stante pede uitgeschreven.