Ga naar de inhoud

Studentenaantal Hanze zit in de lift

‘Jammer, net eentje te weinig, anders had ik een bloemetje kunnen halen.’ Voorzitter Henk Pijlman is dik tevreden met de studentenaantallen van de Hanzehogeschool in dit studiejaar. Dat eentje te weinig slaat op de 6999 studenten die zich begin oktober voor het eerst bij de Hanze inschreven. Deze zogeheten instroom is 7,3 procent hoger dan vorig jaar. Ook het totale aantal Hanzestudenten stijgt, met bijna drie procent. De cijfers die het College van Bestuur vandaag bekend maakte, bevestigen dat de Hanze de dip in de afgelopen twee jaar te boven is. (Vooral vorig jaar daalde het aantal studenten flink, met vijfenhalf procent).

Opvallend: Pabo groeit flink, Accountancy zit juist in de min

Opvallende stijger dit jaar is de Pedagogische Academie dat een kwart meer nieuwelingen verwelkomt dan vorig jaar. De instroom van de opleiding Built Environment stijgt in een zelfde orde van grootte (27 procent). De instroom van Accountancy (minus 25 procent) zit juist flink in de min. Volgens Pijlman zou dit te maken kunnen hebben met de verzadiging van de arbeidsmarkt. ‘Aan de kwaliteit ligt het zeker niet, want de opleiding behoort sinds jaar en dag tot de top van Nederland.’
Het aantal nieuwe buitenlandse studenten is flink gestegen, met bijna een vijfde. ‘Bijna duizend nu, dat is zo ongeveer waarop we aanstuurden.’ De masteropleidingen die de Hanze verzorgt, doen het ook naar tevredenheid. De twee nieuwelingen Healthy Ageing Professional (70 studenten) en Talentontwikkeling & Diversiteit (30 studenten) zijn veelbelovend uit de startblokken geschoten.
De deeltijdopleidingen trekken zo’n 27 procent meer nieuwe studenten dan vorig jaar. Dit jaar zijn er 370 voor het eerst ingeschreven deeltijders, vorig jaar bleef de teller steken op 270. ‘Het kan liggen aan de verbetering van de economische omstandigheden, waardoor bedrijven meer budget hebben voor scholing’, stelt Pijlman, ‘maar wellicht ligt het ook aan de vorm waarin we het deeltijdonderwijs aanbieden. De modulevorm lijkt aan te slaan, zeker bij de sociale studies en ICT.’
Door de aanwas komt het aantal Hanzestudenten op rond de 28.000. ‘Dat is op hetzelfde niveau als twee jaar geleden. En we denken dat dit wel zo ongeveer het maximum is. Veel meer hoeft ook niet.’