Ga naar de inhoud
skeer

Studiekosten… moet ik dit wel betalen?

Studenten die vermoeden dat hun opleiding hun ten onrechte studiekosten laat betalen, krijgen vanaf vandaag een vast aanspreekpunt voor vragen en klachten. Dat heeft het College van Bestuur besloten in reactie op een voorstel van de studentenfractie van Lijst Sterk in de Medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool.

Pieter Tichelaar, vierdejaars Human Technology en fractiesecretaris van Lijst Sterk, dat heeft nog best lang geduurd.
‘We zijn erg blij dat het erdoor is. Het was vandaag de laatste overlegvergadering van het studiejaar en het is fijn om met een succes de vakantie in te gaan. Maar je hebt gelijk, medezeggenschap is vaak een zaak van de lange adem.’

Terwijl het principe zo simpel is: de instelling mag geen geld vragen voor extra studiekosten. 
‘In dat extra zit het hem nou net, de additionele kosten. Studenten moeten zelf betalen voor boeken en andere leermiddelen. En opleidingen mogen geld vragen voor kopiëren, voor de deelname aan intro-dagen en nog een reeks diensten. Maar in sommige gevallen mogen ze die bijdrage alleen vragen op basis van vrijwilligheid. Of ze moeten een gratis alternatief aanbieden.’

Uuuh?
‘Daarom is het zo belangrijk dat er iemand is die zicht op de materie heeft en snel uitsluitsel kan geven. Eigenlijk was dat ons belangrijkste doel. Als je niet weet voor wiens rekening bepaalde kosten zijn, kan iedere Hanzestudent bij Vincia Funke terecht, want zij is het aanspreekpunt. Ook voor personeel trouwens, want ook voor opleidingen is niet altijd helder of ze een bijdrage van studenten mogen vragen. De formele klachtafhandeling, dus aangetekende beroepen blijven trouwens wel gewoon de taak van het Bureau Klachten en Geschillen.’