Ga naar de inhoud

Techniek verbreedt en verhipt

Dit voorjaar komt de HBO-raad met een plan om orde te brengen in het woud van hogere technische opleidingen. Nu bestaan er tientallen opleidingen tot ingenieur. De site van Scienceguide noemt het getal zestig en de commissie-Van Pernis, die het hoger technisch onderwijs tegen het licht hield, sprak in 2011 over 84 (!) soorten opleidingen. Veel te veel, oordeelde Van Pernis die de sector aanraadde om voortaan slechts vier zogeheten brede opleidingen aan te bieden (Applied Science, Built Environment, Engineering en ICT). Dat feest gaat  niet door, want in het plan van de HBO-Raad zal sprake zijn van vijftien tot twintig soorten technische opleidingen, zo meldt het doorgaans goed geïnformeerde Scienceguide. Scienceguide rept niet over de uitwerking van de andere adviezen van de commissie-Van Pernis, zoals het verdubbelen van het aantal lectoraten vóór 2016, de verhoging van het aantal universitair geschoolde docenten tot tachtig procent in 2025 en het toetsen van de didactische kwaliteit.