Ga naar de inhoud

Teunis Dokter stapt uit de OSR

teun dokterTeunis Dokter zal volgend jaar niet onder de vlag van de OSR plaatsnemen in de HMR. De derdejaars Communicatiesystemen vertrekt omdat hij geen vertrouwen heeft in het bestuur. Ook noemt hij de Raad van Toezicht van de OSR niet daadkrachtig. ‘De ondersteuning in de aanloop naar de medezeggenschapverkiezingen was matig. Ik kreeg weinig steun om goed campagne te voeren. Ik zie dat dan ook als een symptoom voor de problemen binnen de OSR.’
De OSR is een stichting en geen vereniging zoals de andere fractie op de Hanzehogeschool, de HSV.  In een vereniging hebben de leden iets te zeggen. Teunis is ervan overtuigd dat een vereniging een betere organisatievorm is. ‘Leden voelen zich meer betrokken als ze mee kunnen praten en iets in de melk hebben te brokkelen.’
Ook Leon Sloots, OSR-vertegenwoordiger op de RUG, stapt uit de OSR. Sloots en Dokter vinden het belangrijk dat er belangenvereniging voor studenten komt die haar wortels zowel in de Hanze als in de RUG heeft. Ze gaan met elkaar in gesprek over eventuele samenwerking in de toekomst. ‘Dat wij uit de OSR stappen, biedt ons een wereld aan mogelijkheden om het beter te doen. Wij zullen ons gaan inzetten als niet-fractie-gebonden-leden en misschien binnenkort een nieuwe partij. Ik blijf staan voor mijn standpunten zoals het verbeteren van OSIRIS en het beschikbaar stellen van de tentamensleutels’, aldus Teunis Dokter.