Ga naar de inhoud

Trots & tevreden

Een eZine is op de Hanzehogeschool een bericht dat zó belangrijk is dat iedereen het moet lezen. Vanmiddag kregen we er één. Het ging over het medewerkers-tevredenheidsonderzoek van Integron.
Wat blijkt? Medewerkers van de Hanzehogeschool zijn dik tevreden, en de enquête die daarnaar informeerde is door een onwaarschijnlijk hoog aantal medewerkers ingevuld.
(Diederik Stapel zou toch niet bij Integron in dienst zijn getreden?)
Integron verdient geld met tevredenheidsonderzoeken. Niks mis mee.
Maar ze overdrijven. Integron onderzocht echt álles, ze lichtten zelfs stoeptegels die keurig in het gelid lagen. Zo leverden de tevredenheidvorsers een extra analyse over de relatie tussen de tevredenheid van medewerkers (die is dus hoog) en hoe trots zij erop zijn om voor de Hanze te werken (niet zo erg trots).
Zucht… ik leg het nog één keer uit.
Trots is, de Dikke van Dale p. 3175, eerste betekenis: vervuldheid van en het doen blijken van het (al of niet gerechtvaardigde) gevoel dat men meer is dan anderen. Het synoniem voor dit trots is hoogmoed.
De tweede betekenis van trots komt een beetje dichter in de buurt van wat we
onder tevredenheid verstaan: de fierheid die het volbrengen van iets groots of het bezit van iets kostelijks of van een bepaalde situatie geeft, of van een ander waarbij men zich betrokken voelt.
Het verschil tussen het aantal trotse HG’ers en het aantal tevreden HG’ers is dus
simpelweg te verklaren door de verschillende betekenissen die respondenten aan het
woord trots hechten.
Ik ben best tevreden over dit stukje.
Het kostte, op tien minuten van mijn pauze na, geen cent. Ik ben benieuwd wat Integron voor z’n extra analyse krijgt bijgeschreven.

Hajo Frick