Ga naar de inhoud

UB verboden voor Hanze-studenten

verbodsbordHet lijkt er dan toch van te komen: de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen (de UB) wordt verboden terrein voor studenten van de Hanzehogeschool. Meerdere bronnen bevestigen dat in de vergadering van de Universiteitsraad (U-raad) van donderdag 11 december een memo van de directeur van de UB zal worden voorgelegd waarin hbo-studenten de toegang tot de UB wordt ontzegd tijdens vier perioden van telkens twee weken die voorafgaan aan de tentamens. Ook buiten deze perioden worden de UB-faciliteiten voor hbo’ers ingeperkt (zo mogen ze geen gebruik maken van de zogeheten studiekabinetten).
Het memo van de UB-directeur heeft in de U-raad, volgens Teunis Dokter van lijst Sterk, de status van een kennisgeving. ‘De U-raad heeft geen instemmingsbevoegdheid op dit punt, dus de RUG kan de maatregel gewoon invoeren’, meldt Dokter die voor een open toegangsbeleid voor iedereen is, net zoals de andere studentenfractie in de medezeggenschapsraad, de Hanze Studentenbelangen Vereniging.
De Hanzehogeschool zoekt al enige tijd naar een pand in de binnenstad waar hbo-studenten in alle rust kunnen studeren. Ook kijkt men of er studieruimte valt te scheppen in Hanzegebouwen als Academie Minerva en het Wiebengacomplex.