Ga naar de inhoud

Van collegezaal naar raadszaal

Bijna is het zover: 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Groningen. Hanzestudenten David Westerink en Jikke van Deelen zijn verkiesbaar. ‘Ik hoop studenten te motiveren om niet langer aan de zijlijn te blijven staan.’ 

david westerink_44A4219

David Westerink, vierde op de kieslijst voor het CDA
Tijdens de lessen maatschappijleer op de middelbare school merkte David Westerink (25) al dat hij discussiëren en debatteren heel erg leuk vond. ‘Maatschappijleer was mijn lievelingsvak op de middelbare school en politiek kwam daar natuurlijk heel sterk in terug.’ Zijn vader, die ook actief is voor het CDA, adviseerde hem om een kijkje te nemen bij politieke jongerenorganisaties. Dit deed  Westerink toen hij Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) ging studeren aan de Hanze. ‘Ik heb me in de verschillende organisaties verdiept en voelde me eigenlijk meteen thuis bij het CDJA. Ik heb een aantal van hun activiteiten bezocht en al vrij gauw werd ik gevraagd of ik actief wilde worden.’ Een paar maanden nadat hij lid werd van het CDJA Groningen, ging hij al het bestuur in. Daar bekleedde hij in twee jaar tijd twee verschillende functies. ‘Daarna had ik de smaak te pakken en heb ik ook nog anderhalf jaar in het landelijke bestuur gezeten’, vertelt hij.

Als ik al deze dingen niet had gedaan, was ik waarschijnlijk al een tijdje geleden klaar geweest met mijn studie

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, stond hij al op plek zes van de CDA-kieslijst. CDA behaalde toen drie zetels, dus hij kwam niet in de gemeenteraad terecht. In de tussentijd heeft de student Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) niet stilgezeten. Na die drieënhalf jaar in verschillende bestuursfuncties, werd hij in 2016 fractiemedewerker. Daarnaast is Westerink sinds 2017 woordvoerder in de raadscommissie Werk en Inkomen en is hij campagneleider voor deze gemeenteraadsverkiezingen. ‘Het thema werk en inkomen heeft veel raakvlakken met mijn studie SJD, onderwerpen als schuldhulpverlening, bewindvoering en armoede komen in de raadscommissie aan bod.’ Zijn grote politieke betrokkenheid combineren met zijn studie was voor Westerink niet altijd even makkelijk. ‘Als ik al deze dingen niet had gedaan, was ik waarschijnlijk al een tijdje geleden klaar geweest met mijn studie’, zegt Westerink lachend. Spijt heeft hij overigens niet. ‘Het heeft me veel nuttige ervaring voor de toekomst opgeleverd. Ik heb veel mensen leren kennen, kan mijn goed mening vormen, heb geleerd in het openbaar te spreken.’

Ik hoop dat ik als kandidaat-raadslid andere studenten kan motiveren om niet langer aan de zijlijn te blijven staan

Westerink wil de komende vier jaar graag inzetten om het fietsenstallingsprobleem aan te pakken en de sportvoorzieningen in de gemeente te verbeteren . ‘Er moeten in de binnenstad echt fietsparkeerplekken bij. De huidige oplossing met de stewards is nog niet afdoende, zeker als je kijkt naar alle Swapfietsen die er nu bij zijn gekomen. Verder worden sportvelden die in handen zijn van de gemeente niet altijd goed onderhouden. Dit kan echt beter.’ Als het gaat om thema’s die vooral studenten aangaan, is huisvesting volgens Westerink de belangrijkste. ‘We hebben nog steeds een probleem met huisjesmelkers, dat blijft terugkomen. Als het de spuigaten uitloopt moeten we de huisjesmelkers beboeten en in het ergste geval overgaan op beheerovername.’ De jonge politicus hoopt dat meer studenten politiek actief worden, zodat dergelijke problemen het hoofd geboden kunnen worden. ‘Er is nu nog vaak een gat tussen studenten en de politiek. Dat is ontzettend jammer, want het gaat ten slotte om onze eigen toekomst. Ik hoop dat ik als kandidaat-raadslid andere studenten kan motiveren om niet langer aan de zijlijn te blijven staan maar ook actief mee te doen.

 

Jikke-2

Jikke van Deelen, tweede op de kieslijst voor Student & Stad
Ook studente HBO-rechten Jikke van Deelen (25) was al vroeg geïnteresseerd in de politiek. Op de middelbare school was ze voorzitter van de leerlingenraad en zat ze in de medezeggenschap. ‘Toen ik ging studeren kwam ik via-via in contact met de medezeggenschapsorganisaties van de Hanzehogeschool, ik meldde me aan en ben in 2015 fractievoorzitter geworden van Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV).’ Als HSV-fractievoorzitter kwam Van Deelen in contact met Student & Stad. ‘Om ervoor te zorgen dat er verbinding was tussen studentenpolitiek en gemeentepolitiek in Groningen hadden we af en toe overleg. Toen Student & Stad ruim tweeënhalf jaar geleden fractiemedewerkers zocht, heb ik gesolliciteerd.’ Het jonge en lokale karakter van de partij sprak de rechtenstudente aan. ‘Omdat Student & Stad geen landelijke achterban heeft, geeft dat heel veel vrijheid. Wij kunnen met z’n allen de koers bepalen die de partij gaat varen.’

Aan het raadswerk ben je in principe je maandagavond en je hele woensdag kwijt, plus de tijd die je bezig bent om stukken te lezen

Als fractiemedewerker zat de rechtenstudente in de raadscommissie Financiën en Veiligheid. ‘Naast financiën en veiligheid, worden alle andere thema’s die nergens anders bij horen in deze commissie ondergebracht. Denk aan internationalisering en diversiteit. Daar heb ik me de afgelopen jaren mee beziggehouden.’ Daarnaast was ze betrokken bij de totstandkoming van verschillende moties. ‘Dankzij een motie van Student & Stad is er in Groningen nu een kinderburgemeester. Die is raadsbreed aangenomen. Het is heel tof om te zien dat een motie ook echt uitkomt.’ Haar politieke bezigheden staan voor Van Deelen op de eerste plek en haar studie op de tweede. ‘Aan het raadswerk ben je in principe je maandagavond en je hele woensdag kwijt, plus de tijd die je bezig bent om stukken te lezen. Daarnaast kun je het zo druk maken als je zelf wil. Maar als ik zelf ergens voor ga, ga ik er ook volledig voor’, zegt de jonge politica.

We mogen best te koop lopen met grote bedrijven die in Groningen zijn begonnen, zoals HackerOne

Zo wil ze zich de komende jaren ook volop inzetten om Groningen mooier en leefbaarder te maken. De thema’s huisvesting, ondernemerschap en diversiteit zijn hierbij wat haar betreft van groot belang. ‘Zowel voor studenten als voor starters is het moeilijk om aan geschikte woonruimte te komen. Er wordt gewoon niet doorgeschoven, want er zijn te weinig huizen. Iedereen zal erkennen dat het verdomde lastig is om hier in de stad een fijn appartementje te vinden dat ook een beetje betaalbaar is.’ Als het gaat om ondernemerschap, vindt Van Deelen dat we af zouden moeten van de Groningse bescheidenheid om zo meer startups te stimuleren om zich in Groningen te vestigen. ‘We mogen best te koop lopen met grote bedrijven die in Groningen zijn begonnen, zoals HackerOne.’ De rechtenstudente wil zich niet alleen inzetten voor studenten en ondernemers, maar wil ook de LHBTI-gemeenschap vertegenwoordigen. ‘Er is al een diversiteitsagenda, maar er mag nog wel wat meer aandacht voor zijn. Voorlichting is van groot belang, niet alleen op scholen, maar ook bijvoorbeeld voor professionals in de zorg en het onderwijs.’ De studente hoopt zich de komende raadsperiode in deze thema’s vast te kunnen bijten door in gesprek te gaan met studenten en Stadjers en de verbinding tussen deze groepen te blijven smeden.

Foto’s: Luuk Steemers (David) en Marten Duit (Jikke)