Voor de klas: Anja Sinnige

In de rubriek ‘Voor de klas’ vragen we docenten naar hun drijfveren, ervaringen en meningen over de Hanzehogeschool. Anja Sinnige geeft geschiedenis, aardrijkskunde en kennis van geestelijke stromingen (samengebundeld als Mens en Samenleving) aan de Pabo. ‘Empathie moet een belangrijke rol spelen in het geschiedenisonderwijs.’

anja sinnige_F8A8884[1] (600x481)

Wat vind je het leukst aan het vak van docent?
‘Ik vind het leuk om met studenten van gedachten te wisselen over mogelijkheden en vernieuwingen in het hedendaagse geschiedenisonderwijs. Een nieuwe tendens is bijvoorbeeld om vanaf groep één aandacht te besteden aan geschiedenis. Als ik dit aan mijn studenten vertel, krijg ik nog weleens verwonderde reacties. Vervolgens passen de studenten dit in de praktijk toe en achteraf zeggen ze dan: “Wauw, dit heeft mijn ogen geopend.” Die verwondering bij studenten, daar haal ik veel plezier en energie uit.’

Wat zijn de mindere kanten van het docentschap?
‘Tussen de ingeroosterde lesuren door moet ik veel verschillende dingen doen. Dat geeft een troebel lesrooster, geen dag is hetzelfde. Verder wisselen de taken die ik naast het lesgeven moet uitvoeren ieder jaar. Ik doe elk jaar weer compleet wat anders. Dit maakt het lastig om te focussen, ik kan nooit eens op de automatische piloot werken. Dat kost veel energie. Maar ja, dat is doceren, het is elke keer weer anders. En eigenlijk kan dit ook weer een voordeel zijn.’

Ik vind dat empathie een belangrijke rol moet spelen in het geschiedenisonderwijs en maak me daar hard voor

Wat kenmerkt je als docent?
‘Ik heb een duidelijke visie op geschiedenislessen op de basisschool, dat is wel kenmerkend voor mij. Ik vind dat empathie een belangrijke rol moet spelen in het geschiedenisonderwijs en maak me daar hard voor. Een goede koppeling tussen historische kennis en empathie is van belang, vanaf groep één van de basisschool. Geschiedenislessen moeten zich niet alleen begeven op een plat informatief niveau, er moet ruimte zijn om je vanuit verschillende perspectieven in te leven in groepen die deel uitmaken van de geschiedenis. Kijk niet alleen naar de gebeurtenissen en wie wat deed, maar probeer je ook in te leven in de waarden van de verschillende groepen.’

Wat vind je van de Hanzehogeschool?
‘Het is een hele grote organisatie, dus het is lastig om iets over het geheel te zeggen. Wat goed gaat, ook hier bij de Pedagogische Academie, is dat er veel samenwerking is tussen de verschillende schools van de Hanze. In ons geval bijvoorbeeld met het conservatorium in het kader van het initiatief Meer muziek in de klas en verder met de schools die zich bezighouden met natuurwetenschappen en technologie.’

Het lijkt wel alsof deze generatie studenten heel erg gewend is om vanuit hun eigen perspectief te praten en een mening te vormen

Wat zou beter kunnen?
‘Nog meer aandacht voor geschiedenis, wij zijn de Pabo in Nederland waar het minste aan geschiedenis gedaan wordt, dat geldt overigens ook voor aardrijkskunde. De verbinding tussen geschiedenis, burgerschap en erfgoededucatie kan nog veel beter uitgewerkt worden en sterker neergezet worden. Ik zou het ook leuk vinden als mijn collega’s meer zouden doen met geschiedenis in hun colleges. We hebben al wel een heel leuk initiatief dat geschiedenis en muziek combineert. Hierbij geeft een collega van me muzieklessen waarin ze steeds een specifiek tijdvak centraal stelt. Meer van zulke initiatieven zouden heel welkom zijn.’

Wat valt je op aan de huidige lichting studenten?
‘Het valt me op dat studenten goed kunnen reflecteren vanuit hun eigen gevoel. Het lijkt wel alsof deze generatie studenten heel erg gewend is om vanuit hun eigen perspectief te praten en een mening te vormen. Het houdt vaak wel gauw op bij de persoonlijke mening of eigen observatie van studenten. Ik zet dus heel sterk in op de vraag wat een ander dan zou vinden, dat is vaak nog lastig. De koppeling tussen kennis, het eigen perspectief van studenten en het overbrengen van deze kennis aan leerlingen op de basisschool is nog een hele uitdaging.’

Sinnige schreef het boek Historisch bewustzijn op de basisschool, geschiedenis voor groep 1 tot en met 8, dat in januari 2018 bij Van Gorcum verschijnt.

Foto: Luuk Steemers