Ga naar de inhoud

Waar gaan die 14 miljoen naartoe?

Meer flitscolleges. Meer stopcontacten. Een betere akoestiek in noodgebouwen. Meer docenten. Verbetering van de studieloopbaanbegleiding. De introductie van de studiecoach. Zomaar wat wensen die op 15 maart ter tafel komen tijdens het minisymposium over de besteding van de veertien miljoen euro die de Hanze krijgt toegeschoven als tegenprestatie voor het invoeren van het leenstelsel. Geld dat ten goede moet komen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Meer geld naar studentenwelzijn, dat wil vrijwel iedereen

En dus, zo redeneert het College van Bestuur (CvB), mogen studenten meedenken en –praten over de bestemming van de miljoenen. Lijst Sterk, één van de organisatoren van de in conferentiezaal De Appel gehouden bijeenkomst, breekt een lans voor een hogere docentkwaliteit, studentondersteuning en uitbreiding van digitale voorzieningen (beter intranet, digitalisering tentamens en online hoorcolleges). De andere organisator, de Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV), heeft ook praktische wensen. Het gebrek aan stopcontacten en de slechte akoestiek in de dependances komen uit hun koker.
De beide in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigde partijen bekommeren zich om studentenwelzijn. Niet vreemd in een tijd waarin de aandacht voor psychische problemen hoogtij viert. Er moet geld voor worden vrijgemaakt, dat wil vrijwel iedereen. HSV-voorman Izaäk van Jaarsveld: ‘Confucius zei het al: het beste moment om een boom te planten is tien jaar geleden, het op één na beste moment is nu.’ Over de aanpak van de problematiek verschillen de meningen echter. Tom van den Brink van het Interstedelijk Studenten Overleg pleit voor het niet te hoog stellen van de BSA-norm (het aantal studiepunten dat eerstejaars moeten halen om door te mogen studeren). Izaäk van Jaarsveld (HSV) geeft een intensieve studiebegeleiding de prioriteit en Bernd Abeling (Sterk) wil vooral de studiedruk aanpakken en de studieloopbaanbegeleiding professionaliseren.

Studentenwelzijn? Er gaat iets gebeuren, maar het College heeft nog niet helemaal voor de bril wat

Het College van Bestuur zal de komende tijd de balans opmaken van alle ideeën en voorstellen die op de Hanze leven. Want het minisymposium is maar één van dertig bijeenkomsten die samen de Voorjaarsronde zijn gedoopt (een rondgang langs academies, instituten, diensten en andere organisatie-onderdelen).
Hoe die balans eruit ziet, is vanzelfsprekend nog onbekend, maar voorzitter Henk Pijlman gunt de bezoekers van De Appel een korte blik onder de sluier.

kwaliteitsronde_pijl

Meer digitale flitscolleges? Dat zit er dik in. Studiecoaching? Reken er maar op. Studentenwelzijn? Er gaat iets gebeuren, maar het College heeft nog niet helemaal voor de bril wat. Meer docenten? Niet heel waarschijnlijk. ‘We hebben sinds 2015 al voorinvesteringen gedaan en onder meer 130 docenten aangenomen. Dat was mede om de werkdruk te verlagen, opmerkelijk genoeg is dat niet gebeurd: docenten ervaren net zoveel werkdruk als voorheen.’ De akoestiek in noodgebouwen? Goed punt. Over stopcontacten laat Pijlman zich niet uit.