Ga naar de inhoud
HMR-verkiezingen studenten

Waarom zouden we nu eigenlijk gaan stemmen?

De HSV en Lijst STERK bereiden zich voor op de verkiezingen van de medezeggenschapsraad van de Hanze. Veel studenten denken: waarom zouden we stemmen? Danny en Annelotte weten het wel.

‘Pfff’, puft Danny Kolthof, de huidige voorzitter van de fractie van Lijst Student Erkend (STERK).
‘De meeste eerstejaars kennen de Hanze alleen van hun beeldscherm. Ze hebben hun studiegenoten nog nooit in levenden lijve ontmoet. Met name de pool van deze nieuwelingen is moeilijk te bereiken.’

Wanneer maar één op de tien studenten gaat stemmen, heb je geen duidelijk mandaat

STERK is met vijf zetels de grootste fractie in de hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) van de Hanze. Wanneer je bedenkt dat de zetelverdeling is gebaseerd op de stemmen van nog geen zeven procent van de studenten, dan is meteen duidelijk voor welke grote opgave Danny staat.
‘De Hanze heeft zo’n 33 duizend studenten. Wanneer maar één op de tien studenten gaat stemmen, heb je geen duidelijk mandaat.’

Annelotte Smeenk, voorzitter van de fractie van de Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) onderkent het probleem.
‘Het is moeilijk om studenten te bereiken. Dat we ons moeten bedienen van nieuwe technologie is niet het enige obstakel. Studenten passen zich daar best makkelijk op aan. Het probleem zit eerder in de grote hoeveelheid informatie die studenten krijgen. De meeste studenten hebben veel activiteiten naast de studie. Dat betekent dat je middelen moet zoeken die echt opvallen. Grote lappen tekst… nweuh, dat werkt niet.’

Studenten MR-verkiezingen Hanze
HSV-fractievoorzitter Annelotte Smeenk: ‘Social media zijn in deze campagne cruciaal.’

Annelotte, derdejaars Voeding en Diëtetiek, stopt na dit studiejaar met het raadswerk, maar tot het zover is staat ze de nieuwe kandidaten bij met raad en daad.
Social media zijn in deze campagne cruciaal. Elkaar ontmoeten is beter, met andere studenten in contact komen. Maar het nu dus even niet anders.’

Zo af en toe hebben we een wandelafspraak

STERK en de HSV zijn allebei druk bezig met het samenstellen van de lijst.
‘We willen vertegenwoordigers van alle instituten en van zoveel mogelijk opleidingen’, zegt Danny, derdejaars Commerciële Economie.
‘Na Pasen komen we met een lijst met vijftig kandidaten, ga er maar van uit dat dat lukt. Met studenten die interesse hebben praten we sowieso. Vroeger was dat altijd op ons kantoor, nu vindt het contact online plaats en zo af en toe hebben we wandelafspraken.’

De wandelafspraak zit ook in de gereedschapskist van de HSV.
‘Dat kan prima’, zegt Annelotte, ‘het is wel iets voor in een latere fase. Vooral het begin van het contact is anders. Het polsen van kandidaten, het aftasten, dat doe je normaal gesproken onopvallend, na afloop van een vergadering of tijdens een borrel. Nu gaat het veel directer. Maar ik denk dat ik wel wat mensen heb weten te enthousiasmeren.’
De nieuwe kandidaten zullen zelf invloed hebben op het verkiezingsprogramma.
Studentenwelzijn was de laatste jaren voor beide fracties een belangrijk onderwerp en de komende campagne staat het thema weer hoog op de agenda.

HMR-verkiezingen Hanzestudenten
Danny Kolthof, lijst Student Erkend: ‘Ik laat me horen, zonder dat ik pretendeer dat ik het allemaal beter weet.’

Danny: ‘De sfeer is echt anders dan een half jaar geleden. Toen was het echt van: het kan alleen maar beter worden. Nu zien en horen we over de mentale problemen onder studenten. Veel studenten voelen zich geïsoleerd en er zijn er veel te veel die behoorlijk in de put zitten. Tijdens de studententijd zou je jezelf moeten ontdekken door het contact met anderen. Nu zit iedereen tegen dat scherm aan te kijken.’

Annelotte: ‘De één kan er beter mee omgaan dan de ander, maar je ziet de nood groeien. Eenzaamheid is echt een probleem. Ik zie het ook als iets waarmee de HSV goed campagne kan voeren. Wij hebben ervoor gezorgd dat de Hanze nu een buddysysteem heeft, praatgroepen voor studenten die ervaringen willen delen en meer studieplekken.’
Danny sprak tijdens de manifestatie De Student uit Isolement en hij was ook van de partij bij de actie Niet mijn Schuld van de LSVb en de jongeren van de FNV.
‘Ik laat me horen waar ik kan. Zonder dat ik pretendeer dat ik het allemaal beter weet. Zo’n uitnodiging voor een lucht-je-hart-sessie met minister Van Engelshoven, ja, daar ga ik meteen op in. Dat zijn goede gelegenheden om te laten weten waar studenten tegenaanlopen.’

HSV en Lijst STERK zitten niet in de werkgroepen die nadenken over de Hanze ná de lockdown

De twee partijen zijn het op de meeste punten met elkaar eens. Ook over punten waarover in het publieke debat veel rumoer is, zoals de opening van het hoger onderwijs.
Annelotte: ‘Ik denk dat het land gebaat is bij een eensgezinde aanpak. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.’
Danny: ‘Als iedereen voorrang gaat vragen bij het vaccineren, zullen we het doel volgens mij niet eerder bereiken. Het zit er zelfs dik in dat het proces vertraagt.’

HSV en Lijst STERK zitten niet in de werkgroepen die de Hanze heeft ingesteld om een strategie uit te stippelen voor ná de lockdown.
Annelot: ‘Nee, het is geen initiatief van de HMR, maar van het College van Bestuur. Wij zullen natuurlijk wel onze inbreng geven als er voorstellen op tafel komen te liggen.’
Danny: ‘Ik heb begrepen dat er verschillende open-up-scenario’s worden uitgedacht. Die willen we graag toetsen aan onze ideeën over wat voor studenten belangrijk is. Ik denk dat we die ideeën samen met de HSV op papier moeten zetten.’

Foto (fragment): Arnaud Jaegers