Zernike: Complex wordt nu echt Campus

ondertekening campusWie nu met de auto op de ringweg van Groningen de afslag naar Zernike neemt, treft onder aan de afrit een wegwijzer aan met de opschriften Crematorium en Zernikecomplex. Dat bord heeft z’n langste tijd gehad: over een paar jaar prijken daar de woorden Zernike Campus Groningen. En dat is waarschijnlijk de kleinste van de veranderingen die het gevolg zijn van de handtekeningen die vertegenwoordigers van de Gemeente, de Provincie, de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool op 14 juni zetten onder een vergaande samenwerkingsovereenkomst.
Zernike Campus Groningen zal, zo kwamen de ondertekenaars overeen, niets minder dan de Groninger variant op Brainport Eindhoven worden: een omgeving waar bedrijven en onderwijsinstellingen samen werken en samenwerken. Een wijk ook met voorzieningen voor werken, studeren, onderzoek en ontspanning (sport, horeca en winkels). De plannen reppen zelfs van woongelegenheid op Zernike, zij het dat die vooralsnog beperkt lijkt te blijven tot onderkomens voor buitenlandse studenten.
De gemeente verplicht zich om de komende tijd het busvervoer naar Zernike te verbeteren (lees: lijn 15 ruimer baan te geven), de Rijksuniversiteit renoveert een paar gebouwen en de Hanzehogeschool creëert ruimte voor het onderbrengen van Dansacademie Lucia Marthas. Samen zorgen de beide onderwijsinstellingen voor de bouw van de Energy Academy Europe, dat één van de paradepaardjes van het Gronings hoger onderwijs moet worden.
De ondertekenaars van dit tamelijk unieke verbond kregen in de aula van de Van DoorenVeste (Hanzehogeschool) applaus voor hun handtekening, maar een bijna-ovatie voor de aankondiging dat Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit in innige samenwerking de bewegwijzering op orde zullen brengen.
Mensen die op het Zernike van de toekomst willen rondwandelen, krijgen de kans op de na de plichtplegingen geopende website, waar de ontwikkelingen zullen worden bijgehouden.