Ga naar de inhoud

14/11: Henk, kom ook, mét je studenten!

leenstelselOpen Brief aan Henk Pijlman

Geachte heer Pijlman,

Zoals u weet hebben VVD en PvdA met steun van GroenLinks en D66 besloten dat de studiefinanciering wordt omgezet in een lening. Als voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool heeft u zich kritisch uitgelaten over dit plan. Het schuldenstelsel is in uw woorden een ‘asociaal leenstelsel’. Daar zijn wij het mee eens, het leenstelsel zal rampzalig zijn voor de toegankelijkheid van ons hoger onderwijs. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat minder jongeren zullen kiezen voor een (vervolg)studie. Zo berekende het Centraal Planbureau dat 7.700 hbo’ers niet gaan studeren als de plannen doorgaan.
Terwijl Duitsland studeren gratis maakt, bezuinigt Nederland al jarenlang op studenten. U zei vorig jaar: ‘Stel je voor dat werkend Nederland te horen kreeg dat ze het voortaan met 250 euro per maand minder moeten doen. Dan zou er een volksopstand uitbreken. Maar met studenten schijnt dat zomaar te kunnen.’
Nou, meneer Pijlman, wij hebben goed nieuws. Het kan niet zomaar. In meerdere steden vonden al demonstraties en andere acties tegen het schuldenstelsel plaats. Vrijdag 14 november is de grande finale: een landelijke demonstratie voor studiefinanciering op het Malieveld in Den Haag. Om ervoor te zorgen dat er echt een volksopstand uitbreekt onder studenten en het schuldenstelsel van tafel gaat, moet elke student de mogelijkheid krijgen om die dag zijn stem te laten horen. Ook wanneer de Hanzehogeschool neutraal wil blijven, zou het voor u pleiten om de studenten wel het platform te geven hun kritische stem te laten horen. De Fontys Hogeschool steunt de demonstratie en meerdere middelbare scholen geven scholieren vrij om naar het Malieveld te gaan. Het zou u sieren wanneer u, als bestuurder met hart voor goed onderwijs, hieraan een voorbeeld zou nemen en met uw studenten vrijdag 14 november naar het Malieveld komt.

Met vriendelijke groet,

Bart Maandag, student Hanzehogeschool
Siewert Olthof, ROOD, jong in de SP

UPDATE: CvB-voorzitter Henk Pijlman heeft zeer vlot gereageerd. Hier lees je zijn repliek.