De coronapas in het onderwijs komt eraan (maar hogescholen zijn tegen)

De coronapas in het onderwijs komt eraan. Of niet. Het kabinet wil het in ieder geval mogelijk maken.

Als het aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid ligt, wordt het mogelijk om een coronapas (officieel: het coronatoegangsbewijs, CTB) verplicht te stellen in het middelbaar en hoger onderwijs. Deze CTB-plicht staat in een wetsvoorstel dat het kabinet voorlegt aan de Tweede Kamer. Vanmiddag beslist de Kamer of men het voorstel in behandeling neemt.

Als de coronapas wordt verplicht, zijn ongevaccineerde studenten aangewezen op online onderwijs

Het voorstel, een uitbreiding van het zogeheten 2G-beleid, moet ervoor zorgen dat in onderwijsgebouwen alleen maar mensen aanwezig zijn die kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of zijn hersteld van een corona-infectie. Dat betekent dat hogescholen ongevaccineerden de toegang zullen moeten weigeren. Studenten zonder CTB zullen in dat geval op online onderwijs zijn aangewezen.

Het voorstel ligt in de Tweede Kamer zeer gevoelig

Pikante toevoeging in het voorstel van De Jonge is dat de onderwijsbesturen CTB-plicht kunnen invoeren zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
Het voorstel ligt, net als het gehele 2G-beleid, zeer gevoelig. Of het de steun van een meerderheid van de Kamer krijgt, is dan ook maar de vraag.
De minister benadrukt dat de CTB-plicht in het onderwijs pas zal worden ingevoerd indien de besmettingscijfers daarvoor aanleiding geven.

Foto: Marisol Benitez

Update: hogescholen, universiteiten keren zich tegen de invoering van de coronapas