Ga naar de inhoud

Duizenden studenten zonder kamer?

Het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA heeft al veel stof doen opwaaien, maar de onrust is nog niet voorbij. De twee partijen hebben zich in hun akkoord voorgenomen een maximum huurtarief te bepalen voor woningcorporaties, wat op het eerste gezicht positief lijkt. Er kleeft echter wel een belangrijke keerzijde aan dit plan: het wordt voor woningcorporaties simpelweg verliesgevend om te bouwen voor jongeren. En dat veroorzaakt grote problemen.
In Groningen wonen nu al ruim 30.000 studenten en in de komende jaren zal dat aantal nog hard stijgen. Op dit moment is al te weinig geschikte woonruimte voorhanden, zowel kwantitatief als kwalitatief. En deze krapte neemt dus alleen maar toe. Het is daarom hard nodig dat nieuwbouwplannen worden gerealiseerd. Met de bouwcampagne BouwJong zou dit ook gaan gebeuren. Op tal van plekken in de stad zou studentenhuisvesting worden gerealiseerd. Deze plannen staan nu in de ijskast en de gevolgen zijn desastreus: als er niets gebeurt, kunnen duizenden studenten de komende jaren simpelweg geen kamer vinden.
Als een lobby naar Den Haag niets uitricht, moeten we ons inzetten om de voorwaarden te creëren waardoor een aantal projecten alsnog kunnen worden gerealiseerd. Dit zal in de praktijk betekenen dat de zeer hoge eisen wat worden bijgesteld: op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, architectuur of het aantal verplichte parkeerplekken kunnen de normen wat soepeler gesteld worden. Per project zou kunnen worden bekeken wat de grootste knelpunten zijn.
Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat het particuliere kameraanbod groeit. Dit kan onder meer door te stoppen met de handhaving van de 15-procentsnorm. Door deze norm geldt in veel straten een maximum aan het aantal toegestane kamerverhuurpanden, waardoor het lastiger wordt voor particulieren om huizen voor studenten te kopen. Juist met de sombere vooruitzichten kunnen we deze maatregel er echt niet bij hebben.   

Jos van Rooij, raadslid Student & Stad