Er gaat niets boven Groningen, behalve het tekort aan huisvesting

De Groningse huisvestingsmarkt heeft het maar zwaar, al langere tijd is er in Groningen een groot tekort aan kamers voor studenten. De doelgroep die hier het meest onder lijdt blijkt de internationale student. Niet dat dit een nieuw probleem is, afgelopen jaar was het ook al raak met zo’n 200 dakloze internationale studenten bij aanvang van het nieuwe collegejaar (RTV Noord, 2017). Doordat internationale studenten niet over hetzelfde netwerk beschikken als studenten van Nederlandse komaf is het veel lastiger voor deze doelgroep om aan een kamer te komen. Verscheidene Facebookgroepen en websites hebben een vrij breed scala aan beschikbare kamers, maar beginnen dikwijls met de harde openingszin: “Dutch students only”.

In hoeverre is dit een geschikte oplossing voor een terugkomend probleem?

Dit jaar zijn er noodoplossingen getroffen om de grote toestroom internationale studenten op te vangen, zoals doch niet beperkt tot: drie grote tenten bij de ACLO, goed voor 90 personen en de Hotelboot in het Eemskanaal, met een bescheiden ruimte voor nog eens 90 studenten. Maar in hoeverre is dit een geschikte oplossing voor een terugkomend probleem?

Tent als tussenoplossing
Nu klinkt dit misschien op het eerste gezicht als een gepaste oplossing voor het dringende tekort aan woonruimte voor internationals, maar schijn bedriegt. Voor een slaapplek in één van de drie grote tenten, dat haar uitstraling meer heeft te danken aan een legerbarak dan een gezellig Franse camping, betaal je in ieder geval voor de eerste week 12,50 euro per nacht. Uiteindelijk komt dat neer op rond de 250-300 euro per maand, ten opzichte van de gemiddelde huurprijs van een kamer in Groningen, inclusief g/w/e, dat volgens het LSVb[1] rond de 320,74 euro per maand ligt. Met de huidige kamerprijzen in Groningen die de pan uitrijzen, studenten die dikwijls meer betalen dan dat ze krijgen en gure praktijken van vastgoedmakelaars en huisbazen, valt er in Groningen niet veel te verwachten, maar een tentenkamp raakt kant noch wal.

De internationale studenten kunnen terecht bij de ACLO voor douches en een warme hap

De slaapplekken zijn voorzien van een bed met matras, beddengoed en een kluisje voor waardevolle spullen. Van alle andere faciliteiten zijn de tenten niet voorzien, dus moeten de internationale studenten terecht bij de ACLO voor douches en een warme hap. Extra wordt benadrukt dat de tenten als tussenoplossing dienen, zodat studenten zonder kamer tenminste in september tijdelijk onderdak hebben.

Hotel met uitzicht op het water
Voor de internationale studenten met een grotere portefeuille is er ook een plek beschikbaar op de hotelboot. Waar de tenten op de ACLO tekortschieten, biedt de boot hoop. Voor een royaal bedrag van 42,95 euro per persoon per nacht worden de studenten in de watten gelegd met ontbijt, lunch en diner. Op de boot zijn 49 cabines beschikbaar met elk ruimte voor twee studenten en komt neer op een mooi maandbedrag van 1300 euro in de maand. Voor dat geld kan je ook een hele woning huren van 80 tot 100m². Voor de gemiddelde student, van rijke komaf of niet, is dit onbetaalbaar als alle overige lasten die studeren met zich meebrengen, meegerekend zijn.

Neem een internationale student in huis
In de tussentijd zijn er al meerdere oproepen geplaatst om internationale studenten in huis te nemen. Zo heeft Democratische Academie Groningen (DAG) tot een couchsurf-initiatief opgeroepen, waarin er aan studenten en stadjers gevraagd wordt een slaapplek thuis te bieden voor internationale studenten zonder onderdak, aldus de Volkskrant. Tot dusver is er vrij positief gereageerd op zo’n initiatief, met al zestig vrije matrassen of banken. Ook heeft de RuG haar eigen medewerkers opgeroepen om iets dergelijks te doen. De medewerkers zijn dan ook gevraagd geen huur te vragen, hooguit onkostenvergoedingen. Uiteraard zijn wij enorme voorstanders van dergelijke initiatieven, en zijn het mooie gebaren naar de rest van hoe het ook kan.

Slecht voor het imago
De RuG, Hanzehogeschool en de gemeente Groningen hebben zich gehouden aan de belofte om meer voorzieningen te realiseren en er zijn inderdaad noodoplossingen getroffen. De prognose is dan ook dat er geen student op straat “hoeft” te slapen. Maar met zulke hoge prijzen voor tijdelijk onderdak maakt Groningen als studentenstad zeker geen goede indruk. De betrokken onderwijsinstellingen en de gemeente hebben meer dan een jaar de tijd gehad om van hun fouten te leren. Dit is buitenproportioneel en kan grote negatieve gevolgen hebben voor Groningen als studentenstad op de internationale markt voor hoger onderwijs. Het romantische beeld van Groningen als dé studentenstad komt toch wel snel te vervallen als je eerste indruk als buitenstaander een tentenkamp is.

Het is tijd om gezamenlijk tot een oplossing te komen in plaats van het probleem bij een ander neer te leggen. Het is ronduit schandalig om duizenden internationale studenten naar Groningen te lokken en vervolgens weg te kijken.

Bernd Abeling is fractievoorzitter van Lijst Sterk in de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool en secretaris van studievereniging Linkit. Dit opiniestuk is eerder gepubliceerd op de website van Lijst Student Erkend.

[1] Cijfers op basis van rapportage van de LSVb uit 2016, bron: https://lsvb.nl/wp-content/uploads/2017/05/Check-Je-Kamer-Rapportage-LSVb-mei-2017-1.pdf