Ga naar de inhoud

Groningen kiest: Libertarische Partij

teun dokterOp 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op de kandidatenlijsten staan ook studenten van de Hanzehogeschool. Teunis Dokter studeert Communicatiesystemen aan de Hanze en Communicatie & Informatiewetenschappen aan de RUG. Daarnaast staat de 24-jarige Stadjer op de vijfde plaats op de kieslijst van de Libertarische Partij. De partij die slechts twee kerntaken voor de overheid ziet: veiligheid en infrastructuur.

Kun je iets over de libertarische ideologie vertellen?
‘In de libertarische filosofie -ik spreek liever over filosofie dan ideologie- staat de vrijheid van het individu centraal. Vrijheid is de afwezigheid van dwang. Overheden dwingen burgers tot allerlei zaken, wil je meer vrijheid voor het individu, dan moet die overheid dus inkrimpen. De libertarische filosofie beoogt dan ook een fundamentele verandering van de maatschappij, maar die is alleen mogelijk als het wordt gedragen door de burgers.’

Vertaal dat eens naar Groningen.
‘Wij willen de menselijke maat terug in de stad. Waarbij de burger meer vrijheid krijgt om te doen wat hij wil zolang hij daarbij geen overlast of schade berokkent aan anderen. Wij zijn ook een groot voorstander van decentralisatie en referenda op wijkniveau. Burgers moeten zelf bepalen wat er in hun eigen buurt gebeurt. Iemand uit Lewenborg hoeft niet mee te beslissen over een speeltuin of een buurtgroentetuin in Selwerd. Het gaat er dus om dat de overheid vooral de burger niet meer in de weg zit.

Wat vind de LP van het Groninger Forum? Of is dat een retorische vraag?
‘Wij zijn principieel tegen het Forum. Cultuur is geen kerntaak van de overheid. Het Forum gaat een groot subsidiegat worden. Het risico ligt nu vooral bij de belastingbetaler. Wanneer een ondernemer het Forum wil bouwen mag hij dat uit eigen zak betalen, maar de belastingbetaler dient hier niet voor op te draaien.’

Even een uitstapje naar het onderwijs. Hoe willen jullie het hoger onderwijs vormgeven?
‘Libertariërs vinden dat iedereen die wil studeren, dat ook mag. Wij zijn voorstanders van het vouchersysteem dat werd gepromoot door Milton Friedman. De overheid geeft vouchers uit waarmee je je eigen onderwijs kunt inkopen. Als je klaar bent, betaal je het bedrag terug. Je betaalt geen collegegeld, maar de kosten van het onderwijs. De overheid schiet als het ware je studie voor. Onderwijs is een investering in jezelf en dus draai je zelf voor de kosten op.’

Dat maakt je niet populair bij studenten.
‘Studenten willen het liefst gratis onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de overheid zich afzijdig houdt van het onderwijs, dat onderwijsinstellingen kunnen concurreren en dat studenten en ouders zeggenschap krijgen over het curriculum. Het systeem werkt al in andere landen. Bijvoorbeeld in Chili en Hong Kong.’

Het libertarisme klinkt als doorgeschoten kapitalisme.
‘Waarom doorgeschoten? Wij zijn een groot voorstander van het kapitalisme. Het kapitalisme is juist een heel mooi systeem omdat het gebaseerd is op vrijwilligheid. Een systeem waarbinnen transacties vrijwillig plaatsvinden en enkel worden gesloten wanneer beide partijen er voordeel bij hebben. Daar is niets mis mee. Bij maximalisatie van de vrijheid van het individu hoort natuurlijk ook meer economische vrijheid.’

Wij hebben toch een kapitalistisch systeem?
‘Er is geen vrijemarkteconomie, de huidige  economische vrijheid wordt beperkt.  De overheid verstikt de economie met regels en geeft meer dan de helft van ons inkomen uit. Wie heeft er baat bij al die regels en belastingen? Meestal niet de burger.

Libertariërs willen geen regels die op voorhand iets verbieden.
‘Dancefeesten en livemuziek worden nu preventief verboden. Je hebt in ieder geval een hele rits vergunningen nodig. Wij willen van de regelgeving af. De politie mag natuurlijk wel optreden als er sprak is van overlast.’

Er blijft dus wel werk voor de politie.
‘Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Er moet een derde partij zijn die ingrijpt bij conflicten. De focus ligt niet bij het uitdelen van bekeuringen maar bij het beschermen van eigendom en personen. Dus in plaats van bekeuringen uitschrijven voor kapotte fietsverlichting zien we ze liever fietsendieven pakken. Primaire taak van de politie moet veiligheid zijn.

Waarvoor maakt Teunis Dokter zich sterk?
‘Persoonlijk maak ik mij sterk voor mijn medestudenten. 1. Meer veiligheid voor fietsers. Betere verlichting op de Zernikeroute. Een veilig gevoel begint bij goede verlichting. 2. Schonere fietspaden op vrijdagochtend. Donderdag is studentenstapavond, de volgende ochtend ligt er overal glas op straat. We zitten niet op een lekke band te wachten. 3. Weg met de vijftienprocentsnorm. Studenten mogen zelf bepalen waar ze wonen.  4. Geen verspilling van belastinggeld. Geld wordt vooral efficiënt uitgegeven wanneer iemand zijn eigen geld uitgeeft. Dus geen Forum, Meerstad of Regiotram. Privaat initiatief voor de tram of het forum is prima, maar niet met belastinggeld. 5. Betaalbare huisvesting. Als de gemeente een stap opzij doet, kunnen studenten goedkoper huren. Geef ondernemers carte blanche om studentenhuisvesting te bouwen. Huisvesting is ook een kwestie van vraag en aanbod. Hoe meer woningen hoe lager de huur.’

Ben jij Hanzestudent en politiek actief? Neem dan contact op  met j.l.c.vader@pl.hanze.nl