Ga naar de inhoud

Hannie Schaftprijs voor bajes-verbeteraar

Annemiek Rode heeft de Hannie Schaftprijs gewonnen, de prijs die de Hanzehogeschool iedere twee jaar uitreikt aan een student die maatschappelijke betrokkenheid tot uiting laat komen in zijn of haar afstudeertraject. Annemiek zorgde ervoor dat de gevangenis in Leeuwarden het gezin van de gedetineerde betrekt in de begeleiding, wat zich onder meer uit in een inrichting van een zogeheten  gezinskamer waar de gevangene en zijn gezin enige tijd samen kunnen doorbrengen.

Annemiek bedankte alles, iedereen en nóg een paar mensen zonder wie ze ‘echt helemaal nóóit was afgestudeerd’

Annemiek heeft de gezinsbenadering van Investors in Families bestudeerd en in de praktijk beproefd in de Parc Prison in Wales, waar ze stageliep. Voor haar werk daar ontving de inmiddels ex-studente Sociaal Juridische Dienstverlening de Parc Prison Award. (Daarover sprak HanzeMag haar in februari) Sinds haar vertrek uit Wales probeert ze Nederlandse penitentiaire inrichtingen te enthousiasmeren voor de methodiek. In Leeuwarden had ze succes, maar daar wil ze het niet bij laten.
De toespraak die Annemiek hield nadat ze de prijs (een cheque van 2000 euro en het állerlaatste beeldje van de hand van verzetsstrijdster Truus Menger) in ontvangst nam was een aaneenschakeling van dankbetuigingen aan alles, iedereen en nog een paar mensen zonder wie ze ‘echt helemaal nóóit was afgestudeerd.’ Onderwijl gaf ze een openhartig en komisch inkijkje in het vallen en opstaan dat ze onderweg naar haar diploma was tegengekomen. ‘Ilse, dat je de telefoon opnam als ik weer belde… ongelofelijk!’ De razendsnel gesmolten aanwezigen, bijeengekomen voor de plechtige Opening van het Hogeschooljaar, onderbraken haar betoog met gelach en applaus. ‘Jullie hebben inmiddels wel door dat ik meer dan de helft van de afgelopen tijd in absolute wanhoop heb doorgebracht, maar… nou ja, afijn, dus, oké, het is gelukt.’