Ga naar de inhoud

Hbo-uitvallers komen niet terug

Waarschijnlijk keren drie van de vijf hbo-studenten die in het eerste jaar uitvallen het onderwijs definitief de rug toe. Dit valt af te leiden uit De Staat van het Onderwijs, het Onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie dat bij z’n publicatie op 13 april veel stof deed opwaaien over kansenongelijkheid. Over de uitval in het hoger onderwijs zal minder ophef ontstaan, maar het is wel opmerkelijk dat 17 procent van de hbo’ers in 2013-2014 het eerste jaar niet is doorgekomen. Eerstejaars van de universiteit deden het in datzelfde studiejaar aanmerkelijk beter met een uitval van 7 procent.

14 procent zoekt z’n heil in het mbo, 28 procent probeert het weer op het hbo, de rest is uit zicht

De Inspectie geeft in De Staat van het Onderwijs weer waar de studenten zijn gebleven die in studiejaar 2011-2012 uitvielen. Eén op de vijf (22 procent) probeerde het in 2012-2013 opnieuw in het hbo. Zestien procent zocht z’n heil in het mbo. Zes procent had twee jaar nodig om weer aan te monsteren op een hogeschool. De rest, 58 procent, houdt zich drie jaar later nog buiten het gezichtsveld van de onderwijsinspectie.
Een opleiding in het hoger onderwijs geeft Nederlanders wel een goede kans op betaald werk. Anderhalf jaar na het afronden van de bachelor-opleiding (in het studiejaar 2012-2013) heeft 93,5 procent van de hbo’ers een baan, universitaire studenten die in dat jaar een masterbul haalden, komen net iets vaker aan de bak (slecht vijf procent heeft géén betaalde baan).