Ga naar de inhoud

Het Zernikelaanarrest

Eigenlijk is het best ironisch dat ik elke donderdagochtend een bijna-ongeluk heb. Ik ben dan namelijk op weg naar de colleges over aansprakelijkheidsrecht. Iedereen die er de afgelopen weken is geweest, weet dat dit maar over één locatie kan gaan: het fietspad langs de Zernikelaan aan het begin van het Zernikecomplex. De verkeerssituatie daar kán worden omschreven als gevaarlijk, maar dat is dan wel een understatement.
De vraag is: wie krijgt de factuur in de brievenbus na het ongeluk. Nou heb ik begrepen dat de organisatie Zernike Campus Groningen verantwoordelijk is voor het idee achter deze constructie. Ik volg niet voor niets een schakelprogramma Rechten, dus bij dezen geef ik Zernike Campus Groningen gratis juridisch advies.
Geachte mensen van Zernike Campus Groningen, jullie maken je schuldig aan gevaarzetting. (Sorry, dit klinkt hard, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden.)

Op de Zernikelaan fietsen studenten, ik geef toe dat zij onder de ergste groep fietsers vallen, maar…

Artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat je voor de schade van een ander moet opdraaien als je verantwoordelijk bent voor het ontstaan van de schade. Dit kan op een paar manieren, een veel voorkomende is gevaarzetting. Nu is daar pas sprake van als je voldoet aan de criteria uit het Kelderluikarrest. Ik zal jullie de opsomming besparen (juridische vereisten worden zelden helder geformuleerd), maar het komt erop neer dat ‘de mate van waarschijnlijkheid op het ontstaan van de schade’ wordt getoetst en ‘in hoeverre deze voorkomen kon worden’.
Welnu, de kans dat er een ongeluk zal gebeuren op het fietspad is groot. Op dit fietspad bevinden zich voor het overgrote deel studenten. Ik moet toegeven dat studenten (mezelf incluis) behoren tot de ergste groep fietsers. Rond negen uur ontstaan er op verschillende plekken op de Zonnelaan fietspelotons die opstomen naar het Zernikecomplex. In deze pelotons geldt de Verkeerswet wel, maar alleen in abstracte zin. In de concrete praktijk heerst de Wet van de Jungle. De inhaalmanoeuvres zijn nog erger dan die van de chauffeurs van Wegmisbruikers.
Uitgerekend deze groep wordt geconfronteerd met de gevaarlijkste fietswisseling van de stad. Ik stel voor om haaientanden te plaatsen en te zorgen voor duidelijke lijnen. Het witte krijt dat er nu staat, is alleen door arendsogen waar te nemen. Een (slaap)dronken student zal ze nauwelijks opmerken en slechtzienden zoals ik al helemaal niet. Nu we toch bezig zijn, een verkeersbord dat tijdig waarschuwt voor de droevige situatie is ook wel fijn.
Mijn verzoek aan de dames en heren van Zernike Campus Groningen: doe er wat aan. Of niet, natuurlijk. U mag kiezen. Maar ik weet aan wie ik de schadeclaim zal sturen. In het geval dat.