Ga naar de inhoud

Meebeslissen? Stel je kandidaat voor de raad

Hanzestudenten kunnen keihard actie voeren, het Hanzehuis bezetten en een allesverzengende opstand ontketenen, maar dat is misschien niet nodig als ze gebruik maken van de inspraakbevoegdheden die de wet hen biedt.

Wie graag aan de knoppen draait… dit is je moment, stel je kandidaat

Zo kunnen ze hun stem laten horen in de medezeggenschapsraden van de Hanzehogeschool: er is een raad voor de gehele hogeschool (de hogeschoolmedezeggenschapsraad), maar ook ieder instituut, iedere academie en iedere school heeft er één. Elk jaar mogen studenten hun vertegenwoordigers kiezen tijdens de verkiezingen die dit jaar duren van 18 tot en met 24 mei.
Hoe meer er te kiezen valt, hoe spannender de verkiezingen zijn. Daarom geeft de verkiezingscommissie studenten tot 24 maart de kans om zich kandidaat te stellen. Kortom, wie weet hoe het anders moet, wie graag aan de knoppen draait, wie van meepraten en meebeslissen houdt… dit is hét moment om mee te doen.