Ga naar de inhoud

Minder studenten, minder eerstejaars, minder PA

Nederland telt op de kop af 442.598 hbo-studenten, bijna één procent minder dan vorig jaar. Dat blijkt uit de jongste statistieken van koepelorganisatie Vereniging Hogescholen.  Hiermee lijkt een eind te zijn gekomen aan de jarenlange stijging van het aantal hbo-studenten, dat zijn waarschijnlijke hoogtepunt bereikte in het studiejaar 2014-2015, toen 446.470 studenten bij een Nederlandse hogeschool stonden ingeschreven.

Drie procent van de hbo-studenten volgt een hbo-masteropleiding, 96 procent doet een bachelor

Het aantal studenten dat zich voor het eerst inschreef, de zogeheten instroom, daalde met 8,3 procent. De cijferaars van de Vereniging Hogescholen wijten de forse instroomdaling in 2015 én de daaraan voorafgaande flinke instroomstijging in 2013 en 2014 aan één en dezelfde maatregel: de invoering van het leenstelsel. Veel aspirant-studenten zijn gaan studeren vóórdat het stelsel werd ingevoerd. Waarschijnlijk is hier sprake van een tijdelijk effect, zo stellen de Vereniging Hogescholen en minister van Onderwijs, Jet Bussemaker.
Niet geheel verrassend is dat de meeste hbo-studenten een bachelor-opleiding volgen (96 procent), drie procent volgt een hbo-masteropleiding en de overige één procent volgt een zogeheten associate-degree-opleiding (een opleiding op post-mbo-niveau). Het leeuwendeel van de studenten (87 procent) volgt dagonderwijs, één op de tien volgt een deeltijdopleiding en twee procent geniet duaal onderwijs (een speciale combi van werken en studeren).

De man-vrouwverhoudingen in het hbo zijn 50-50 (autochtoon) en 46-54 (allochtoon)

De Pedagogische Academies zitten zwaar in de min: de instroom daalde met 32 procent en het totaal aantal ingeschrevenen is bijna één vijfde lager. De PA’s hanteren tegenwoordig scherpere toelatingseisen.
Wel opwekkend, althans voor degenen die de onderwijsemancipatie van studenten van buitenlandse afkomst een warm hart toedragen, is dat het percentage allochtonen in het hbo is gestegen tot 27,8, het hoogste percentage sinds 2011. Dat meisjes van buitenlandse afkomst het in het onderwijs beter doen dan jongens, openbaart zich in de sekseratio’s: onder autochtonen is de man-vrouw-verhouding in het hbo fifty-fifty, bij allochtonen 46-54.