Ollongren overtuigt niet.

Maandag 19 februari, acht uur. Twee zalen in het Academiegebouw zijn volgestroomd voor Kasja Ollongren die vanavond spreekt over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) a.k.a. de Sleepwet. De minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties heeft de afgelopen maanden nogal wat opschudding veroorzaakt, onder meer door de afschaffing van het raadgevend referendum te verdedigen. Dat referendum zal vermoedelijk nog één keer plaatsvinden met als onderwerp… de Sleepwet.
Iedere Nederlander met een AH-bonuskaart geeft vrijwillig z’n privacy weg, stelt Ollongren. Oké, aan Albert Heijn, dus dat lijkt niet zo heel erg. Maar geldt dat ook voor Google en Facebook, die met onze persoonlijke gegevens aan de haal gaan in ruil voor gemak? De minister verwijst ook naar de iPhone-data die FBI-rechercheurs tegen de wil van tech-bedrijf Apple wilden inzien. Dus dát onze persoonsgegevens gedeeltelijk kwijt zijn is volgens Ollongren niet cruciaal. De vraag is of het te billijken is dat we nu nog een deel kwijtraken om onze veiligheid te vergroten.

Hoe kun je een oordeel vellen, zonder de informatie te lezen?

Oké, daar kan ik mij nog in vinden. Wat ik daarentegen totale larie vind is dat Ollongren meent dat er géén sprake is van een sleepnet. Nou ja, ze heeft wel een beetje gelijk: met een sleepnet vang je heel veel vissen en gooi je de kleintjes terug, de Sleepwet vangt heel veel informatie en, in de hoop dat er één grote vis bijzit, bewaar je alle gegevens. Wat moet de veiligheidsdienst met al die gegevens? De minister verzekert ons dat de geheime agenten niet inhoudelijk kijken naar deze informatie. Die info wordt volgens Ollongren namelijk niet gelezen. Hoe kun je een oordeel vellen, zonder de informatie te lezen? Dat lijkt me een onmogelijke opgave, maar ja, ik ben maar een eenvoudige rechtenstudent. Misschien gaat dit me boven de pet.
Er was nog een puntje dat ik niet begrijp. De TIB-commissie (Toetsing Inzet Bevoegdheden) moet vooraf beoordelen of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) de bijzondere bevoegdheden uit de Wiv mag gebruiken. De commissie bestaat uit twee rechters en een technisch expert. Prima hoor, maar logisch is het niet. Nu nog bepaalt de minister of de AIVD de bevoegdheden mag hanteren, straks de TIB-commissie.

Ik vraag me überhaupt af waarom Ollongren ons probeert te overtuigen

Volgens de site van de AIVD is het besluit van deze commissie bindend. Lekker dan. De minister van Binnenlandse Zaken is straks politiek verantwoordelijk voor een commissie die bindend advies aan haar uitbrengt. Ik vraag mij af hoe Ollongren daarvoor politieke verantwoording zal afleggen.
Ik vraag mij überhaupt af waarom de minister een praatje komt houden waarin ze ons ervan probeert te overtuigen om bij het referendum vóór de Wiv te stemmen. Ook al stemt héél Nederland tegen, het kabinet hoeft zich daar niets van aan te trekken. Want de uitslag is een advies, of die raad een goede raad is, mag men in de Trêveszaal vaststellen.
————————————————————————————————————-

Kasja Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken sprak op 19 februari in Groningen op uitnodiging van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB-Groningen).
Foto (fragment): Vera de Kok