Ga naar de inhoud
Stress is heel normaal, maar leren plannen kan helpen

Veertig procent Hanze-studenten ervaart veel last van coronacrisis

Ruim vier op de tien studenten ervaart veel last als gevolg van de coronacrisis. Dit uit zich vooral in minder energie en sombere gevoelens. De meeste studenten vinden het lastig om zich thuis te concentreren en doen dan ook minder aan hun studie dan voor de crisis. Circa een kwart van de medewerkers ervaart veel last als gevolg van de coronacrisis.

Dat blijkt uit een peiling van het onderzoeksbureau Newcom voor HanzeMag en acht andere universiteits- en hogeschoolbladen in Enschede, Delft, Eindhoven, Utrecht, Amsterdam, Breda, Den Bosch en Tilburg. Intentie van het onderzoek was om een beeld te scheppen van hoe medewerkers en studenten de afgelopen maanden van coronacrisis hebben ervaren.

(Zeer) veel last
42% van de studenten ervaart de gevolgen van de maatregelen van de coronacrisis sterk als een last. Landelijk is dat 48%. De studenten geven aan minder energie te hebben (52%), zich vaker eenzaam te voelen (50%) en zich soms somber en neerslachtig te voelen (63%).  Opvallend: Hanze-studenten maken zich vooral zorgen om de economische gevolgen van de crisis (54%, landelijk 37%), terwijl landelijk de eigen bewegingsvrijheid zwaarder lijkt te tellen (38%, op de Hanze 33%).

Minder studeren
Circa acht op de tien studenten (zowel op de Hanze als landelijk) vinden het lastig om zich thuis te concentreren en doen dan ook minder aan hun studie dan voor de crisis. Slechts de helft van de Hanze-studenten weet precies op welke plekken op internet het thuiswerk kan worden gevonden.

Aanpassing aan de crisis
Iets minder dan de helft van de studenten vindt dat de Hanzehogeschool zich goed heeft aangepast aan de crisis (landelijk 61%). Op de vraag ‘heb je het gevoel dat je sinds het thuisonderwijs meer of minder doet aan je studie?’, geeft 65% aan dat ze minder (23%) of zelfs veel minder (42%) doen. Landelijk is dat 51 procent. Hanze-studenten willen blijkbaar dolgraag weer naar school, want thuiswerken in het algemeen wordt door hen gewaardeerd met een 3,9 als rapportcijfer (landelijk 4,7).

Medewerkers allemaal thuis
Ondanks het feit dat in Groningen corona nooit echt hard toesloeg, werkten medewerkers van de Hanzehogeschool vrijwel allemaal braaf thuis. 93% geeft aan sinds het begin van de crisis volledig thuis te hebben gewerkt (landelijk 86%). Toch geeft een derde van de medewerkers aan meteen weer naar kantoor te gaan als het mag. Een op de acht wil zoveel mogelijk blijven thuiswerken in toekomst. 55% ziet wel wat in een hybride vorm van werken in de toekomst.

Mentale klachten
Circa een kwart van de medewerkers ervaart mentale klachten en 1 op de 3 fysieke klachten als gevolg van het thuiswerken. Dit uit zich in mindere concentratie en motivatie. Landelijk liggen deze getallen een stuk hoger: veertig procent ervaart mentale klachten, en 41 procent fysieke.

Disclaimer
135 medewerkers en studenten van de Hanzehogeschool hebben de vragenlijst ingevuld. De resultaten van de afzonderlijke instellingen zijn samengevoegd tot een landelijke benchmark van 1202 studenten en 871 medewerkers. Het gaat hier om een peiling/indicatie, niet om een representatieve steekproef. Aan dit onderzoek deden de volgende universiteits- en hogeschoolbladen meegedaan: U-Today (Universiteit Twente), Delta (TU Delft), Cursor (TU Eindhoven), DUB (Universiteit Utrecht), Ad Valvas (Vrije Universiteit Amsterdam), Punt. (Avans Hogeschool Brabant), HanzeMag (Hanzehogeschool Groningen) en Trajectum (Hogeschool Utrecht).