Ga naar de inhoud

Pijlman reageert op oproep tot protest

henkpijlmanBeste Siewert en Bart,

Hartelijk dank voor de open brief die ik van jullie ontving waarin je mij oproept om mee te doen aan de demonstratie tegen het leenstelsel op 14 november. In jullie brief citeren jullie uit mijn openingstoespraak 2013. Het is jullie wellicht ontgaan dat ik bij de opening van het hogeschooljaar 2014 ook over het leenstelsel sprak. Toen zei ik: ‘Vorig jaar heb ik voor het nieuwe leenstelsel gewaarschuwd. Een van de grootste verworvenheden van het hbo is de emancipatiefunctie. Zestig procent van de hbo-studenten in Nederland is een eerste-generatiestudent. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is een groot goed. In de nieuwe plannen van het kabinet met steun van D66 en GroenLinks, is de toegankelijkheid beter geborgd dan voorheen en zijn de leenvoorwaarden ook sterk verbeterd. Terwijl de opbrengsten van het leenstelsel niet naar het financieringstekort gaan, maar naar het hoger onderwijs. Ik beoordeel dat positief, maar ik blijf twijfels houden over de houdbaarheid van het stelsel. Zoals het plan nu voorligt, kan het, maar dan moeten er wel harde garanties komen dat het ook zo wordt uitgevoerd en dat een volgend – of navolgend – kabinet niet opnieuw begint met het verslechteren van de leenvoorwaarden zoals we nu in Engeland zien. SP en CDA willen het huidige stelsel behouden, maar zij kondigden in hun verkiezingsprogramma bezuinigingen op onderwijs aan van meer dan een miljard. En dat miljard is echt niet uit de bestrijding van de bureaucratie te halen!’
Kortom: het nieuwe plan is veel beter dan het oude. De leenvoorwaarden zijn buitengewoon soepel. Er blijft een beurs bestaan voor de mensen met de laagste inkomens en de OV-kaart blijft bestaan. Dat maakt dat het voor mij nu acceptabel is. Bovendien vloeien de baten terug naar het onderwijs. Ik zal er dus de veertiende ook niet zijn.
Vriendelijke groeten,
Henk Pijlman

Dit is een reactie op de eerdere brief van Bart Maandag en Siewert Olthof.