Ga naar de inhoud

Sciencemaster op de Hanze

Wees er snel bij! Vanaf 14 mei kunnen zij die aan de voorwaarden voldoen, zich inschrijven voor de Master of Science in Business Studies aan de Hanzehogeschool. Meer dan 400 studenten uit de hele wereld hebben inmiddels informatie ingewonnen over deze eenjarige master, die in september begint met naar verwachting twee klassen. Voor de zomer nog wil het team van programmamanager Nancy Huttenga de selectie van de eerste lichting studenten afronden.
Op de informatie-avond in de Van DoorenVeste op 8 mei zijn twintig studenten afgekomen. Achttien Nederlanders, één Duitse en een Let. Maar die laatste twee zijn niet waarom er Engels wordt gesproken. Engels is de voertaal van de opleiding, waaraan vier schools een bijdrage leveren. Het studieprogramma dat de studenten krijgen voorgeschoteld is niet mals: interdisciplinaire opdrachten, onderzoek, ethiek en beroepsvaardigheden.

Wicked! In Peat Valley heeft men het niet op stadsmensen die even komen vertellen wat er moet gebeuren

Daarnaast zullen ze iets moeten bewerkstelligen voor de regionale economie. En niet vanachter een gerieflijk bureau in een fraai kantoor, maar mét de bewoners. Bewoners die men volgens de bij de master betrokken lectoren Harm van Lieshout, Hugo Velthuijsen en Margreet Boersma, met enige omzichtigheid moet benaderen. Zeker in de Veenkoloniën (in het Engels: Peat Valley) heeft men het niet op mensen uit de grote stad die even komen vertellen hoe het zit en wat er moet gebeuren. Deze wicked problems los je niet zomaar in je eentje op. Het is dan ook de bedoeling dat de studenten en de begeleiders een leergemeenschap (een community of learners) vormen.
Business professionals weten dat ze meer kunnen bereiken door samen te werken, maar in dit programma mogen ze ook samen dromen, zo laat docent Loes Damhof ze ervaren in een denkexercitie.

‘Maar als we dan toch bewegen, waarom zouden we dan niet zelf de richting bepalen?’

Stap 1: de aanwezigen mogen nadenken over hoe de internationale business er in 2058 uitziet. De zaal komt met ideeën over een voortschrijdende technologische ontwikkeling en handel zonder grenzen.
Maar dan komt stap 2: hoe hoop je dat de internationale business eruit ziet in 2058? Daar komen andere gedachten op: een business die bijdraagt aan het milieu, het geluk, de vrede en zo meer. ‘De eerste manier van denken richt zich op het voorspellen van de ontwikkeling op grond van bestaande trends. De tweede manier zet in op wensen, idealen. De eerste manier lijkt feitelijk, maar ze gaat net zo goed uit van de aanname dat de wereld zich in een bepaalde richting beweegt. Maar als we dan toch bewegen, waarom zouden we dan niet zelf de richting bepalen?’
Zo kan de toekomst een sterke invloed hebben op wat we in het heden doen. Het is een regelrecht pleidooi voor idealisme in de zakenwereld. Want ook dat is onderdeel van het Interdisciplinary Business Professional Master programme, de officiële naam van de master waarvoor men zich vanaf vandaag via Studielink kan inschrijven.
lectoren

De drie Hanze-lectoren die bij de Masters of Science in Business Studies zijn betrokken. Lector Human Capital Harm van Lieshout (links), lector Duurzaam Financieel Management Margreet Boersma en lector New Business & ICT Hugo Velthuijsen.
(foto’s: Inge Hamersma)