Ga naar de inhoud

Stemmen: blauw of oranje?

Tot vrijdagmiddag, vijf uur, kunnen studenten van de Hanzehogeschool kiezen wie er voor hen plaats mag nemen in de Hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR). De HMR mag meepraten over plannen en besluiten van het College van Bestuur. Belangrijk, dat snapt iedereen. De keuze voor studenten is dit jaar beperkt tot twee smaken. Het blauw van Lijst Sterk en het oranje van de Hanze Studentenbelangen Vereniging. Maar wat is het verschil?

Nou, wat is het verschil?
Bernd Abeling
(21), nummer 1 van Sterk (tweedejaars Industrieel Product Ontwerpen)
‘Topprioriteit is dat studenten meer mogelijkheden krijgen om hun studie zelf in te richten. In het eerste jaar krijgen studenten vaak te horen dat ze volwassen zijn, dat ze zelf verantwoordelijk zijn. Maar wanneer ze iets anders dan anders willen, wordt ze dat niet gemakkelijk gemaakt. Dan staan de opleidingen te vaak op de rem. Wij zijn voor modulair onderwijs, meer mogelijkheden om zelf te bepalen wat je wilt studeren. We zien ook veel in een systeem van betalen per vak. Dat zal de motivatie van studenten vergroten.’
Izaäk van Jaarsveld (22), nummer 1 van HSV (eerstejaars Pabo)
‘Dit jaar hebben we twee, nee drie, concrete dingen op onze wensenlijst staan. Eén, heel actueel en dringend, de Hanze moet studentenpsychologen aanstellen om studenten met psychische problemen te helpen. Twee, de wet biedt hogescholen de mogelijkheid om student-assessoren aan te stellen. Prima, meteen doen, want de stem van studenten is belangrijk. Een assessor neemt deel aan de vergaderingen van het managementteam van z’n opleiding, hij mag niet meebeslissen, maar wel meediscussiëren. Drie, de Hanze heeft al stappen gezet, maar van ons mag de digitalisering met sprongen gaan. Eén volledige digital course, dat moet lukken.’

Wat is het zwakke punt van de tegenstrever?
Izaäk: ‘Geen kwaad woord over Sterk, maar ik denk dat wij iets meer van de haalbaarheid zijn. Die punten van ons, als we ons goed voorbereiden, op het juiste moment het juiste zeggen, dan komt dat voor elkaar. We delen veel idealen met Sterk, maar wij richten ons op de concrete invulling.’
Bernd: ‘Het voordeel van de HSV is dat ze weten hoe ze met het bijltje hakken, ze hebben meer ervaring. Maar dat is ook een nadeel. Wij staan meer open voor afwijkende meningen en alternatieve opvattingen. Van links tot rechts, van sociaal werk tot conservatorium, iedereen die wil dat we een zaak aankaarten kan bij ons terecht.’

Doe eens voorspellen.
Bernd: ‘Vijf voor Sterk, vier voor HSV. Een gelijk spel kan helaas niet.’
Izaäk: ‘6-3 voor ons, zeker weten. En dan samen de schouders eronder.’