Ga naar de inhoud

Student is beschermde diersoort

Een beetje raar: de studentenverenigingscultuur is opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Koninkrijk Nederland. Wat is dat, dé studentenverenigingscultuur? Nou, volgens de Nationale Inventaris is de studentenverenigingscultuur ‘een levende, dynamische cultuur die de sociale cohesie bevordert en belangrijk is voor de identiteit van veel studenten in Nederland’. Daar is natuurlijk weinig tegen in te brengen, maar verder roept deze formulering toch wel vragen op.

Officieel beschermd: Vindicat, Albertus, Cleopatra, Dizkartes, Unitas, Bernlef en Navigators

Welke studentenverenigingsculturen komen voor deze bescherming in aanmerking? Want bescherming van het immaterieel erfgoed is we het idee achter de Inventaris. Voor de 48 verenigingen die zijn aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (de LKvV vroeg de erkenning aan) is dat nu sowieso goed geregeld. De Groningse verenigingen Vindicat, Albertus, Cleopatra, Dizkartes, Unitas, Bernlef en Navigators zijn vanaf heden officieel beschermd. Maar geldt dat ook voor andere verenigingen, verenigingen die niet bij de LKvV zijn aangesloten?
Opmerkelijk is dat onder de LKvV-leden veel verenigingen zitten wier voortbestaan niet wordt bedreigd. Die hebben dus weinig gemeen met met allerlei noodlijdende immateriële erfgoederen, zoals het zwoanebordspelen, klompenmaken, zomercarnaval en het molenaarsambacht.
De Landelijke Kamer van Verenigingen was tot op dit moment niet beschikbaar om een antwoord op deze prangende vragen te geven.