Ga naar de inhoud

Waarom Student Hotel goed is voor Groningen

De afgelopen dagen is er redelijk wat commotie ontstaan rond The Student Hotel in Groningen. Aanleiding hiervoor was het gegeven dat de gemeenteraad in Leiden instemde met het feit dat The Student Hotel in Leiden onder het huurrecht zou moeten vallen. Reden voor de GSb om zich in Groningen, nogmaals, uit te spreken dat dat hier ook het geval zou moeten zijn. Want, zo stellen zij, internationale studenten worden op dit moment uitgebuit en zouden op elk moment uit het hotel kunnen worden getrapt vanwege een achtergestelde positie. Student en Stad heeft zich vervolgens positief uitgelaten over The Student Hotel omdat wij de waarde van dit woonaanbod inzien. We lichten dit graag toe.

Groningen staat in de mondiale top 3 van universiteitssteden waar huisvesting voor studenten het slechtst is geregeld

Wat weinig mensen weten is dat Groningen in de mondiale top 3 staat van universiteitssteden waar (internationale) huisvesting voor studenten het slechtst is geregeld. Een positie die fel afsteekt bij de hoge notering die de RUG jaarlijks scoort op het gebied van onderwijs. Er moet is gebeuren op de internationale kamer-verhuurmarkt, het heeft te lang niet op de politieke agenda gestaan. Sinds de woonvisie die vorig jaar is vastgesteld door de gemeenteraad in Groningen heeft Student en Stad zich, samen met D66 en SP, hard gemaakt voor een verbeterde positie van de internationale student. We zitten momenteel in een transitiefase, het kwalitatief slechte aanbod wordt uit de markt gehaald en vervangen door nieuwe, goede huisvesting. Uiteraard is dit een ontwikkeling die we toejuichen.

De belangrijke kanttekening die we plaatsen is dat The Student Hotel een toevoeging is als extra aanbod

Een van de toevoegingen aan het aanbod is The Student Hotel, een luxe woonvoorziening waar studenten een korte tijd (paar nacht tot een half jaar) kunnen verblijven. De belangrijke kanttekening die we plaatsen is dat The Student Hotel een toevoeging is als extra aanbod, het moet buiten het reguliere aanbod vallen. Zodoende hebben internationale studenten iets te kiezen; of een ‘normale’ kamer met bijbehorende prijs of de luxe van The Student Hotel voor een hoge prijs. Toegeven, het aanbod is op dit moment nog niet dusdanig toereikend dat alle internationale studenten een woonruimte hebben die volledig aansluit op hun wensen en daardoor huren ook een aantal internationals tegen hun wil in voor een hogere prijs een kamer in The Student Hotel. Deze situatie is absoluut niet wenselijk en het woonaanbod moet zo snel mogelijk worden uitgebreid en hier maken we ons in de gemeenteraad hard voor.

Er zijn veel internationals die bereid zijn om extra te betalen voor een luxe kamer midden het centrum van de stad

Als extra aanbod is de The Student Hotel echter van toegevoegde waarde. Er zijn namelijk veel internationals die bereid zijn om extra te betalen voor een luxe kamer midden het centrum van de stad waar alles voor ze is geregeld. We hebben contact gehad met veel internationale studenten die momenteel in The Student Hotel verblijven. Vanwege de vele positieve geluiden zien wij in dat deze woonvorm ook echt in een vraag voorziet.

Wanneer wij als gemeente The Student Hotel gaan verplichten om aan het huurrecht te voldoen kan het de werkzaamheden niet meer uitvoeren op de manier zoals zij dat nu doen en dat achten wij onwenselijk, internationale studenten zijn namelijk blij met dit aanbod.

De uitspraak dat we als Student en Stad onze achterban verloochenen leggen wij naast ons neer

De uitspraak dat we als Student en Stad onze achterban verloochenen leggen wij naast ons neer. Wanneer het huurrecht inderdaad van toepassing zou worden op The Student Hotel zou deze voorziening wegvallen of in ieder geval niet meer op deze wijze kunnen worden aangeboden. De nood is hoog op de internationale kamerverhuurmarkt en juist door The Student Hotel een plek te geven in de stad als extra woonaanbod geven we de internationals een extra keuze. Op die manier zijn we er juist voor de internationale studenten en dat zijn we niet als we deze voorziening weer van hun afnemen door beperkende maatregelen in te stellen.

Arjen Banach
Fractievoorzitter Student & Stad