Aantal nieuwe studenten aan de Hanzehogeschool blijft dalen.

Na jarenlange forse stijgingen daalt het aantal nieuwe inschrijvingen aan de Hanzehogeschool de afgelopen twee jaar ineens. Hoe komt dat? En is dat erg?

Het totale aantal nieuwe studenten is gedaald met twee procent ten opzichte van vorig jaar (van 7692 in 2018 naar 7542 in 2019) en als je alleen kijkt naar de bacheloropleidingen heeft er zelfs een daling plaatsgevonden van 4.2% (7185 in 2018 naar 6881 in 2019). De aantallen nieuwe associate degree– en masterstudenten gingen wel omhoog, respectievelijk met 38.9% en 23.8%.

Buitenlandse studenten
Bij het aantal nieuwe buitenlandse studenten dat komt studeren aan de Hanze valt er ook een stijging te zien. In 2018 waren er 862 nieuwkomers en in 2019 zijn dat er 962. Evanya Breuer, woordvoerder van Hanzehogeschool, licht toe: ‘Dit kan natuurlijk te maken hebben met de toenemende populariteit van Groningen als studentenstad bij internationale studiekiezers.’

Je ziet dat de instroom bij alle hogescholen varieert: het ene jaar heeft de ene hogeschool meer instroom en het jaar erop weer een andere

Zijn ze bij de Hanze niet bang dat eventuele internationalisering van studies de Nederlandse studenten afschrikt? Breuer denkt dat dat niet het geval zal zijn. ‘De Hanzehogeschool bereidt haar studenten voor op hun rol in de maatschappij. In bijna elk vakgebied is een interculturele ervaring van toegevoegde waarde. Daarom vinden wij de aanwezigheid van internationale studenten op de campus juist belangrijk.’

Nederlandse studenten
Volgens de Hanzehogeschool is de daling van het aantal nieuwe studenten naar verwachting en was de instroom voorgaande jaren juist hoger dan verwacht. Breuer: ‘Je ziet dat de instroom bij alle hogescholen varieert: het ene jaar heeft de ene hogeschool meer instroom en het jaar erop weer een andere.’ Als antwoord op de vraag waarom ze dan een daling verwachtten kan Breuer slechts melden dat ‘de verwachte instroomcijfers worden bepaald op basis van de instroom van de jaren daarvoor en de demografische ontwikkeling’. Gaat de Hanze deze negatieve trend proberen te keren? ‘Nee, zo moet je het niet zien. Voor 2018 zijn we jarenlang hard gegroeid. Het is dus niet zo zeer een negatieve trend, maar eerder een logische correctie.’