Anderhalve meter is weer terug, maar niet op de Hanze

Sinds gisteren geldt de anderhalve-meterregel weer. Maar niet op de Hanze, want het hbo valt onder de uitzonderingen. Woordvoerder Nynke van Dijk legt uit waarom de Hanze zich daar strikt aan houdt.

‘Het zit best lastig in elkaar en iedereen vindt er wel wat van. Om geen extra verwarring te zaaien houdt de Hanze zich strikt aan de richtlijnen van de overheid. Ja, er is een anderhalve-meterregel, maar die geldt niet in het onderwijs.’

Dus studenten mogen gewoon dicht op elkaar gaan zitten?
‘We adviseren ze wel om afstand te houden. We herinneren iedereen voortdurend aan de basisregels. Handen wassen, afstand houden, niezen in de ellenboog en bij twijfel testen. Maar studenten zijn zelf verantwoordelijk.’

Dat is binnen, wanneer studenten naar buiten lopen kunnen ze een boete krijgen.
‘Op de terreinen rondom de schoolgebouwen gelden dezelfde regels als binnen. De anderhalve meter is pas verplicht buiten de onderwijsterreinen.’

Oké, nu de praktijk: studenten bewegen zich voort in drommen, ik zag er laatst zes tegelijk de lift ingaan.
‘Dat is niet de bedoeling, maar het is wel volgens de regels. Tenminste, als ze een mondkapje ophadden. Want die zijn wel verplicht als je door de gebouwen loopt.’

Die hadden ze op, maar ik nam toch maar even de trap.
‘Prima! Sommige mensen vinden dat we strenger moeten zijn, maar daar staan weer anderen tegenover die juist om meer soepelheid vragen. Uiteindelijk kom je dan uit bij de regels zoals die op dat moment gelden. Dat is niet eenvoudig, want morgen kan het allemaal weer anders zijn.’

Precies, morgen kan het kabinet 2G invoeren. Maar daar is de Hanze fel op tegen.
‘Dat is waar. We denken dat 2G onuitvoerbaar is. We zouden ongevaccineerde studenten de toegang moeten weigeren én ze een volwaardig alternatief moeten bieden. Je kunt online onderwijs geven, maar sommige lessen lenen zich daar niet voor.’

Maar dan maak je daar toch een uitzondering op? Dat deed de Hanze ook tijdens de lockdown.
‘Tijdens de lockdown was het onderwijs leidend. Daar kon je met heel veel moeite nog een weg in vinden. Voor een praktijkles fysiotherapie moest je bijvoorbeeld op school zijn, de theorieles kon online. Maar bij 2G zou je moeten uitgaan van de student. De gevaccineerde student zou wél een praktijkles volgen en de niet-gevaccineerde níet. Die moet je vervolgens wel een alternatief bieden. Hoe dan? Dat is gewoon niet mogelijk.’

Maar als 2G nou wél wordt verplicht, dat is zeker niet ondenkbaar.
‘Dan zullen we moeten proberen er iets op te vinden.’

O, dat vergat ik nog, wat doen we met de tafels, die staan inmiddels weer dicht op elkaar.
‘Inderdaad. We zetten ze ook niet verder van elkaar af. In het klaslokaal geldt de anderhalve meter namelijk niet. Net zo min als het mondkapje. Maar je mag best de tafels verder uit elkaar zetten. Er zijn ook studenten die dat heel graag willen omdat ze zo weinig mogelijk kans willen lopen op een besmetting. Die moeten zich ook veilig voelen.’

Samenvattend: de Hanze houdt zich strikt aan de uitzonderingen?
‘Maak daar maar van: aan de regels én aan de uitzonderingen. Dat is al moeilijk zat.’

Foto: Maxime