Barn Talk: gewoon een goed gesprek over de klimaatplicht

De laatste Barn Talk van 2021 is gewoon een goed gesprek over de klimaatplicht. Geen fel debat, wel  verfrissend.

Wie de aankondiging van de Barn Talk van 1 december leest, mag vuurwerk verwachten. Marco Waas van nooitvangehoord-multinational Nobian versus Kirsten Sleven van Milieudefensie. Strijdpunt is de zogeheten klimaatplicht en het strijdperk is het podium van de Energy Barn.

Klimaatneutraal in 2050, ga er maar aan staan

De klimaatplicht bestaat nog niet, maar het zal niet lang duren voordat bedrijven verplicht zullen zijn om hun beleid in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Dat houdt dus in dat ze in 2030 een flink eind op weg moeten zijn met het reduceren van de uitstoot van koolstofdioxide en in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Ga er maar aan staan.

En om het nog een beetje moeilijker te maken: fabrieken zullen niet kunnen volstaan met metingen aan hun eigen schoorsteenpijp. Nee, bedrijven zullen verantwoordelijk zijn voor de hele keten waarin ze opereren.
Neem bijvoorbeeld een telefoontjesfabriek. Die krijgt de verantwoordelijkheid om alle grondstoffen die ze voor het maken van smartphones gebruiken, klimaatneutraal te laten winnen.
Het zijn gigantische veranderingen, want de industrie is wereldwijd ingericht op het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat moet dus allemaal anders. De industrie zal massaal op elektriciteit moeten overstappen. Elektrificatie noemt men dat proces.

De chemicaliën van Nobian zijn nodig voor isolatiemateriaal en windmolenwieken

‘De klimaattransitie is een grote uitdaging’, meent Marco Waas, ‘en met name de implementatie. Het is kunst, geen wetenschap.’
De directeur Research, Technologie en Duurzaamheid van Nobian is ervan overtuigd dat het chemiebedrijf uit Delfzijl een flink steentje aan de klimaattransitie zal bijdragen. (Tussen haakjes: Nobian blijkt een in 2021 zelfstandig geworden onderdeel van AKZO/Nobel te zijn).

De chemicaliën die Nobian uit zout weet te winnen (chloor, natronloog en waterstof) zijn namelijk onmisbaar. De productie van nuttige producten als isolatiemateriaal, windmolenwieken en de coating van zonnecellen kan niet zonder. Op dit moment zijn zulke materialen nog niet duurzaam te produceren.

Kirsten Sleven van Milieudefensie fronst af en toe de wenkbrauwen

‘We staan nog aan het begin’, erkent Waas, die op zijn revers het speldje van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen draagt. Toch denkt hij dat de koolstofuitstoot van Nobian in 2030 twee derde minder zal zijn dan in 1990 en dat het bedrijf al in 2040 volledig energieneutraal zal opereren.

Kirsten Sleven fronst af en toe de wenkbrauwen, want waarom staan die doelstellingen niet voor iedereen eenvoudig te vinden op de site? Waar is de carbon disclosure (de openbaring van het huidige koolstofverbruik)? Maar de woordvoerder Energie en Klimaatrechtvaardigheid van Milieudefensie weet drommels goed dat ze niet altijd in de aanval hoeft te gaan om de wedstrijd te winnen. En, nog urgenter, als de mens deze wedstrijd niet wint, verliezen we allemaal.

Eelkje Oldenburger gelooft niet in straffen, maar in belonen van goed gedrag

Daarvan zijn ook de twee andere deelnemers aan de Barn Talk doordrongen. Oud-gedeputeerde van de provincie Groningen Patrick Brouns pleit voor een duidelijke industriepolitiek en nauwere samenwerking van markt, maatschappij en overheden. Eelkje Oldenburger van de biomassaverwerker Milling Company Europe denkt dat het belonen van goed gedrag de sleutel is. Belastingverlaging voor milieuvriendelijke bedrijven zou kunnen helpen. Net als flexibiliteit bij het verstrekken van vergunningen voor het milieuvriendelijke mkb.
Daar is Kirsten Sleven het roerend mee eens,. Het zijn namelijk vaak jonge, kleine bedrijven die milieu- en klimaatvriendelijkheid hoog in het vaandel voeren. Maar nee, ze is niet tegen hulp aan grote bedrijven als Nobian.

Gespreksleider Marcel Koenis maakt van de Barn Talk inderdaad een gesprek

‘Wat ik hier hoor is dat Nobian wil verduurzamen en kan verduurzamen. Bij nogal wat grote bedrijven is duurzaamheid beperkt tot een Duurzaamheidsafdeling. Terwijl duurzaamheid iets zou moeten zijn dat in het gehele bedrijf is geïncorporeerd.’
En daarmee is Marco Waas het dan weer roerend eens.
‘We moeten het samen doen’, zegt de chemie-directeur, en de oud-bestuurder, de groene mkb’er en de actievoerder knikken. Gespreksleider Marcel Koenis is erin geslaagd om van de Barn Talk inderdaad een gesprek te maken.
Geen vuurwerk, dus? Nou, siervuurwerk is ook vuurwerk.

Foto: Antonio Gabola