Ga naar de inhoud

Bengalese Hanze-studenten zoek

Zo erg als op Hogeschool Saxion is het zeker niet, maar wellicht heeft ook de Hanzehogeschool te maken met Zuid-Aziatische spookstudenten. Twee uit Bangladesh afkomstige jongens schreven zich in Groningen, kwamen één keer langs op Zernike en verdwenen vervolgens met de noorderzon.

Aan het begin van het studiejaar 2016-’17 meldden zich een recordaantal van 340 studenten uit Nepal, Pakistan en Bangladesh aan bij Hogeschool Saxion. Na onderzoek van de Immigratie- & Naturalisatiedienst (IND) bleek dat deze mensen de inschrijving bij de Enschedese onderwijsinstelling wilden gebruiken om hun vaderland te verlaten.
‘Waar zulke mensen blijven nadat ze in Nederland zijn aangekomen, is onduidelijk. Misschien reizen ze verder. Naar familie in Engeland, bijvoorbeeld, daar wonen veel mensen uit de voormalige Britse koloniën’, zegt Corine Venema, één van de twee medewerkers van de International Student Desk van de Hanzehogeschool die buitenlandse studenten helpen bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Hoe het in z’n werk gaat is nog onduidelijk, maar de IND vermoedt een zekere mate van organisatie

‘Sinds twee jaar moeten mensen uit deze drie landen veel meer informatie aanleveren dan anderen. Anders verleent de IND ze geen vergunning. En wij, de onderwijsinstellingen, moeten die gegevens verzamelen.’
De IND, de instantie die verblijfsvergunningen toekent, denkt dat deze Zuid-Aziatische jongeren niet op eigen houtje handelen. Hoe het precies in z’n werk gaat, is nog onduidelijk, maar de IND vermoedt een zekere mate van organisatie.
Het verzamelen van de informatie over de aspirant-studenten uit deze landen is nodig, omdat jongeren met een serieuze belangstelling anders een opleiding in Groningen wordt onthouden (en de Hanze inkomsten misloopt). Maar leuk is anders, vindt Corine. ‘We moeten vragen stellen die we andere aankomend studenten niet stellen. Deze studenten voldoen natuurlijk al aan de eisen voor een bacheloropleiding, anders krijgen ze sowieso geen groen licht. Daarnaast betalen ze een bedrag van bijna twintigduizend euro, dat is enorm veel geld.’

Ze moeten rekeningafschriften laten zien om te bewijzen dat ze in hun onderhoud kunnen voorzien

Dat bedrag is de optelsom van het collegegeld en een bedrag waarmee de studenten moeten laten zien dat ze financieel in staat zijn om het gedurende hun studietijd in Nederland te rooien. ‘Dat geld moeten ze vooraf betalen en we storten het terug op hun bankrekening wanneer ze daadwerkelijk op de hogeschool arriveren. Tot vorig jaar was dat voldoende, maar vanaf dit studiejaar moeten we nagaan of dat geld wel van hen zelf is, of van hun ouders. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ze afschriften van hun bankrekening vragen waaruit blijkt dat ze inderdaad over genoeg vermogen beschikken.’
Dat dit systeem misschien niet waterdicht is, blijkt uit de aanmeldingen van dit jaar. Twee van de dertien mensen uit de drie Zuid-Aziatische landen die zich aan het begin van het studiejaar 2016-’17 op de Hanzehogeschool inschreven, zijn niet meer gesignaleerd sinds ze in Nederland arriveerden. ‘Ze zijn hier wel geweest’, zegt Corine over de twee Bengalezen. ‘Ik heb ze ontmoet. Ik twijfelde niet aan hun intenties om hier te komen studeren. Misschien zijn ze terug naar Bangladesh gegaan, dat kan natuurlijk. Of ze zijn elders in Europa, maar ze kunnen ook illegaal in Nederland verblijven.’ Als dat het geval is en de vreemdelingenpolitie deze mensen in de kraag vat, worden ze op een vliegtuig naar hun vaderland gezet. ‘Officieel moet de Hanze dan de reis betalen.’

Map_of_South_Asia