Boerka en bivakmuts niet welkom op de Hanze.

De Hanzehogeschool heeft een protocol vastgesteld dat omschrijft hoe te handelen als personen met gezichtsbedekkende kleding gebouwen van de Hanze betreden.

Aanleiding hiervoor is de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’  die per 1 augustus 2019 van kracht is, maar in de praktijk verandert er aan de Hanze eigenlijk niks, zo verklaarde College-voorzitter Henk Pijlman vanochtend.

‘We hebben al sinds 2008 een soortgelijk kledingvoorschrift. Dat jaar hadden we voor het eerst te maken met gesluierde studenten en moesten we de beslissing nemen of dit wenselijk was of niet. We hebben toen besloten dat we geen onderwijs konden geven aan studenten als we hun gezicht niet kunnen zien.’ Waarom dan nu een nieuw protocol? ‘Omdat het nu ook bij wet verboden is om de gebouwen te betreden. Je mag nu geen gezichtsbedekkende kleding meer dragen in en rondom gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid.’

We hebben toen besloten dat we geen onderwijs konden geven aan studenten als we hun gezicht niet kunnen zien

Het is trouwens niet de bedoeling dat iedereen maar gesluierde mensen gaat wegsturen, die taak ligt bij de beveiliging. Ook wordt in het protocol expliciet vermeldt dat incidenten ‘bij voorkeur op een vriendelijke manier’ worden opgelost.