Compensatieprotest: studenten op de barricaden in Amsterdam

Het Compensatieprotest is een landelijke manifestatie tegen de te lage tegemoetkoming voor studenten die de dupe zijn van het leenstelsel. Één miljard euro is veel te weinig, vinden de demonstranten.

De basisbeurs keert terug in het studiejaar 2023-2024 en het leenstelsel wordt afgeschaft. Dat staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie sloten op 15 december. Ook is bekend dat de studenten die tussen 2015 en 2022 zijn gaan studeren en géén gebruik hebben kunnen maken van de basisbeurs een financiële tegemoetkoming krijgen.

één miljard euro! Dat is een druppel op een gloeiende plaat

Voor die compensatie van wat inmiddels de leenstelselgeneratie is gaan heten, trekt het kabinet één miljard euro uit. Veel te weinig, volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).
‘Het is een druppel op een gloeiende plaat’, zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene.
‘Op dit moment kun je als compensatie een studievoucher van tweeduizend euro krijgen. Die mag je vijf jaar nadat je bent afgestudeerd inzetten voor een vervolgstudie. Daarbovenop komt die één miljard euro. Dat lijkt veel, maar je moet bedenken dat ongeveer een miljoen studenten onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Dan hou je duizend euro per student over.’

Het is een flink stukje met de trein, maar de Groninger Studentenbond is goed vertegenwoordigd in Amsterdam

Daarom houden de LSVb en FNV Young & United vanmiddag een landelijke protestmanifestatie. Boahene: ‘We zouden het liefst zien dat studenten van de leenstelselgeneratie krijgen wat ze onder het oude stelsel ook gekregen zouden hebben.’
Voor vier jaar studeren zou dat neerkomen op ongeveer 14.000 euro.

Ook de Groninger Studentenbond (GSb) is er vanmiddag bij in Amsterdam. Het mag dan een flink stukje met de trein zijn, maar volgens GSb-voorzitter Leon van der Deure laat dat goed de urgentie van het probleem zien.
‘We zetten niet alleen een handtekening onder een petitie, maar zijn ook echt bereid om hiervoor een dag vrij te maken. Dat is voor de beeldvorming richting de politiek heel belangrijk.’

Studenten hebben het gevoel dat ze tussen wal en schip vallen

Van der Deure merkt dat de bereidheid om te protesteren groot is. ‘Studenten hebben het gevoel dat ze er nu helemaal tussenuit vallen.’
Om het Compensatieprotest onder de aandacht te brengen heeft de GSb afgelopen tijd intensief geflyerd. Het lokale actiecomité van #NietMijnSchuld hing tientallen posters op en belde mensen om ze ervan te overtuigen naar het protest te komen. Het comité van zo’n twintig studenten spreekt zich al langere tijd uit tegen het leenstelsel en organiseert acties om het onderwerp onder de aandacht te brengen bij medestudenten.

Pabo-studente Eva: Voor mijn gevoel heb ik echt een streepje achter

‘Nu het leenstelsel wordt afgeschaft merk je dat mensen echt een beetje boos en gefrustreerd zijn. Ze voelen zich in de steek gelaten’, zegt Eva Koops (23), studente aan de verkorte Pabo. Met haar zusje en een paar vrienden is ze zaterdagochtend afgereisd naar Amsterdam.

‘Voor mijn gevoel heb ik echt een streepje achter.’ Eva maakt zich niet alleen zorgen om het aflossen van de lening, maar ook om haar positie op de woningmarkt. Het vinden van een betaalbare woning is in deze tijd al lastig, maar nu blijkt bovendien dat de studieschuld, tegen eerdere beloften in, vaak toch meegewogen wordt bij het aanvragen van een hypotheek.

Foto (fragment): Clem Onojeghuo