DUO maakt ernst met GBA-registratie.

Beurzenverstrekker DUO zet de uitwonendenbeurs (€ 266,23) automatisch om in een thuiswonendenbeurs (€ 95,61) als studenten niet staan ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Iedere burger moet de gemeente binnen vijf dagen na een verhuizing op de hoogte stellen van z’n nieuwe verblijfplaats. Sinds 1 januari controleert DUO of  studenten met een beurs voor uitwonenden aan die plicht hebben voldaan. Is dat niet het geval, dan volgt de automatische sanctie. De getroffen studenten kunnen wel bezwaar aantekenen.