Gemeente wil eind maken aan kamernood.

De datum staat nog niet vast, maar de gemeenteraad van Groningen wil een hoorzitting houden waarin mensen zich mogen uitspreken over de kamernood in de stad. Aanleiding is een probleem dat al enige jaren speelt: het gebrek aan huisvesting voor buitenlandse studenten die in augustus naar Groningen komen.

De hele raad ziet de huidige noodgrepen als anti-reclame voor de stad

De gemeente en de hoger-onderwijsinstellingen hebben de laatste jaren allerlei noodgrepen gedaan om deze studenten onder dak te brengen. Dit jaar ving men studenten op in tenten, op een schip en bij studenten en medewerkers thuis, een aanpak die de voltallige gemeenteraad ziet als anti-reclame voor de stad. Omdat het aantal buitenlandse studenten in Groningen de komende jaren vermoedelijk zal stijgen (de Hanze en de Rijksuniversiteit willen de voorspelde daling van het aantal Nederlandse studenten opvangen met het aantrekken van buitenlandse), moet er iets veranderen. Maar wat en hoe?

Meerderheid van de raad is vóór verhuurdersvergunning

Wellicht zal het zogeheten Pact van Verhuurders ook op de hoorzitting verschijnen, zij verzetten zich tegen een voorstel van het College van Burgemeester & Wethouders om over te gaan tot een systeem van verhuurvergunningen, om huisjesmelkerij en wangedrag van verhuurders aan te pakken. De verhuurders menen dat zelfregulering beter is: zij willen een kwaliteitskeurmerk invoeren en een gedragscode voor verhuurders.
In de gemeenteraadsvergadering van 11 september kregen de verhuurders weinig steun. Een grote meerderheid van de raad ziet meer in het invoeren van de verhuurdersvergunning.