Ga naar de inhoud

Hanze stemt GroenLinks

GroenLinks kreeg 29 procent van de stemmen die op Zernike in de Hanzehogeschool werden uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In stemlokaal 410, in de ruimte tegenover de HanzeMediatheek, maakten 810 Groningers op 21 november gebruik van hun stemrecht. 236 van die stemmen gingen naar GroenLinks, D66 kwam met 128 kiezers als tweede uit de stembus, op de voet gevolgd door Student & Stad (119 stemmen), dat de studenten op verkiezingsdag ludiek en luidruchtig opriep te gaan stemmen. Diezelfde enthousiasmerende oproep, maar dan op video, deed burgemeester Peter den Oudsten, die ’s ochtends zijn gezicht liet zien op stembureau 410.

De burgervader zette enige vraagtekens bij de situering van de stemhokjes, die volgens hem de stemgerechtigden te weinig afschermde van ongewenste blikken van anderen. De aanwezige stemlokaalvrijwilligers verzekerden hem ervan dat de hokjes voldoen aan de vereisten en dat ze alle bezoekers de opperste privacy bieden.
Zo’n driehonderd studenten brengen vandaag enige uren door in Martiniplaza om daar vast te stellen hoeveel stemmen er op de afzonderlijke kandidaat-raadsleden zijn uitgebracht.
Ook op het Prins Claus Conservatorium konden studenten, medewerkers en andere kiesgerechtigden op 21 november hun stem uitbrengen. Wat daar uit de stembus is gekomen, is nog onbekend.