Ga naar de inhoud

Hbo’ers een plaag in de UB?

ubHet wordt steeds drukker in de UniversiteitsBibliotheek. In de tentamentijd moet je vroeg je bed uit voor een plekje. Dan zit de bieb aan het Broerplein om negen uur al bomvol. Niet alleen met RUG-studenten. Ook hbo’ers vinden de studiesfeer motiverend, de openingstijden ideaal en de koffie lekker. Er zijn universiteitsstudenten die dat maar niets vinden, hbo’ers in hun bieb. Regelmatig laait de discussie op of hbo’ers geweerd moeten worden. Maar zo eenvoudig gaat dat niet. De UB is een openbaar gebouw met een publieke functie en dus toegankelijk voor iedereen. De UK en HanzeMag gingen op onderzoek.

Steven Kroesbergen, Studentenfractie U-raad SOG
‘Het UB-bestuur is verplicht om te kijken naar het toegangsbeleid. Helemaal met de renovatie die voor de deur staat. Door de verbouwing moeten er 500 plekken bij komen, maar tijdens de verbouwing zullen er juist tijdelijk minder plekken zijn. Dit is niet langer vol te houden. Wij willen een pilot, waarbij we bestuderen wie er nu eigenlijk in de UB komen. Hieruit kunnen we belangrijke lessen trekken.
Hbo’ers kunnen toch naar hun eigen bieb? Pas als ze daar niet alle faciliteiten kunnen vinden, mogen ze naar de UB komen. De focus moet op RUG-studenten en medewerkers liggen. Maar totale uitsluiting is onmogelijk en dat lijkt ons ook geen goed idee. Juridisch ligt het ook moeilijk, want de UB is openbare ruimte.
‘Uit onze enquête blijkt dat er veel irritatie is. De komende jaren wordt het nog erger: het aantal studenten aan de RUG groeit alleen maar. Dit is niet langer vol te houden.’

Kimberly Bodha, eerstejaars Commerciële Economie aan de Hanze,
‘Ik spreek regelmatig met een vriendin af in de UB, dan pakken we een koffietje en studeren samen. Het motiveert enorm om samen te studeren. De centrale locatie maakt de UB aantrekkelijk, en er heerst een goede studiesfeer. In de UB studeer je zo twee à drie uur achter elkaar. In de Hanzemediatheek begint het na een half uur al te kriebelen. In de tentamenperiodes is de UB best druk. En inderdaad zie je dan ook Hanze-studenten. Vlak na de herfstvakantie werden alle Hanzestudenten vriendelijk doch dringend verzocht de UB te verlaten.
‘We kunnen in de UB trouwens niet op internet. Wifi is beveiligd en ze maken het je niet makkelijk met een gastaccount. Ik ben laatst met twee andere studenten drie uur bezig geweest om verbinding te maken, maar het lukte ons niet.’

Edze Kooistra, Marketing-student aan de RUG
‘De Hanze moet voor een eigen voorziening zorgen. In tentamenperiodes vind ik het ronduit vervelend dat er geen plek is. Hbo’ers zijn minder gemotiveerd en minder geconcentreerd. Ze zitten vaker met hun MP3-speler te klooien dan met hun neus in de boeken. Ik ben wel voor een pasjessysteem, maar dat hoeft dan weer niet in de rustige perioden.’

Frank den Hollander, UB-medewerker
‘Uiteraard denkt de directie na over het probleem. In tentamenperiodes is het altijd druk. De UB is voor iedereen toegankelijk. Daar kun je niet zomaar iets aan doen. Na komende zomer wordt het wel lastig als de kantine van de vierde verdieping naar de begane grond is verhuisd. Dat zou de drempel nog wel eens lager kunnen maken. Misschien krijgen we dan zelfs Stadjers over de vloer.
‘Ik snap dat RUG-studenten het vervelend vinden als de UB bomvol zit. Maar een verbod voor hbo’ers gaat wel heel ver. En het is moeilijk te handhaven. Er wordt nagedacht over een pasjessysteem, of een andere methode. Maar voorlopig blijft het een openbaar gebouw, waar iedereen naar binnen mag. Ook de Hanzestudent.’

Kirsten Goes, vicevoorzitter van Hanze Studentenbelangen Vereniging
‘Er is behoefte aan een gratis studieplek in het centrum van de stad die 24/7 open is. Het liefst midden op de Grote Markt. De UB komt aardig in die richting want die is zeven dagen in de week van 8.30 uur tot middernacht geopend. De aantrekkingskracht van de UB is ook dat er alleen studenten komen. Je kunt er lekker student zijn. Het sociale aspect is ook belangrijk.
‘Voor HSV heeft de UB geen prioriteit, maar we kennen de problemen. Tijdens de eindexamens tref je zelfs regelmatig scholieren in de UB aan, maar té vol is het er eigenlijk alleen op piektijden, tijdens tentamenperiodes. Buiten die tijden is de UB half leeg. RUG-studenten moeten er geen Hanze-probleem van maken. Ik heb geluiden opgevangen dat de RUG de UB wil sluiten voor Hanzestudenten. Als ze ons echt gaan weren, moeten we op zoek naar een alternatief. De HSV vindt het heel belangrijk dat Hanzestudenten ergens terecht kunnen, op een locatie die gelijk is aan de UB.’

Jeroen de Boer, student Technische Bedrijfskunde
, Hanzehogeschool
‘Ik zit bijna dagelijks in de UB en begrijp de klachten van RUG-studenten wel. Die hebben meer studielast en de UB is hun plek. Ik studeer hier omdat het dicht bij huis is, ik kan me hier beter concentreren en de cateringvoorzieningen zijn beter. Vorige week was het chaos. Je moest hier echt om negen uur zitten voor een plekje. Dan leg ik wel eens een boek neer om een plek bezet te houden. Een eigen studieruimte van de Hanze in het centrum vind ik onzin en een pasjessysteem is indirecte discriminatie. De bibliotheek is voor iedereen.

Frida Fuchs, student Psychologie, RUG
Hanzestudenten in de UB zijn helemaal niet storend. Middelbare scholieren hoeven van mij niet, maar hbo-studenten mogen hier van mij komen. Wij mogen toch ook in hun mediatheek zitten?’

Studentenfractie U-raad Calimero
‘Je ziet steeds vaker hbo’ers en scholieren in de UB. Maar het doel van de RUG is om RUG-studenten goede studieplekken te verschaffen. We vinden het dan ook een groot probleem dat hbo-studenten en scholieren de plekken innemen terwijl de RUG kampt met studieruimtegebrek, zeker tijdens drukke tentamenperiodes. Lijst Calimero pleit voor betere afspraken met de Hanzehogeschool om dit probleem aan te pakken. Daarnaast willen we dat er beter wordt gelet op scholieren. Volgens Lijst Calimero is de kerntaak van de UB het faciliteren van RUG-studenten. Koppel de toegang tot het gebouw dus aan het bezit van een collegekaart.’

Minke Haveman, Communicatie-adviseur UB
‘Tijdens de renovatie van de UB die in september van start gaat, komt er een technische innovatie die een toelatingssysteem mogelijk maakt. Dit betekent niet dat er direct een toelatingssysteem komt, maar hiermee wordt wél de mogelijkheid gecreëerd om dit in de toekomst te realiseren. Dit zelfde systeem moet er ook voor zorgen dat er 24/7 uitleenmateriaal beschikbaar is.
‘Tijdens de renovatie moeten zoveel mogelijk van de 1700 werkplekken behouden blijven. De koffiehoek op de begane grond wordt als eerste gerealiseerd, waardoor de kantine op de vierde verdieping direct wordt omgetoverd tot studieruimte. Daarnaast wordt er nog gezocht naar alternatieve studieplekken voor tijdens de verbouwing.
‘Vijf tot tien procent van de UB-bezoekers is géén RUG-student, maar dagjesmensen, hbo’ers en scholieren. Er wordt absoluut geen campagne gevoerd om meer bezoekers te trekken, maar de kerntaak van de UB is om iedereen van informatie te voorzien. Ook al is het de Universiteitsbibliotheek, het is ook onze taak om mensen van buiten te helpen.’

Marian van Os, vice-voorzitter College van Bestuur, Hanzehogeschool
Ik vind een pasjessysteem voor de UB onzin. Op de Zernikecampus zijn ook met grote regelmaat groepen studenten van de RUG, bijvoorbeeld in ons Atrium, te vinden. Onzin om dat te verbieden. We werken met sportfaciliteiten en cultuurvoorzieningen ook prima samen dus waarom dan bij dat soort voorzieningen niet? Ik ben trouwens ook wel benieuwd wat nu de feiten zijn. Hoe zie je bijvoorbeeld of iemand een Hanze- of RUG-student is?’