Het beste idee is de inclusieve wc.

Een inclusieve wc. Eén toiletruimte voor alles en iedereen. Dat kán gewoon. Eerstejaars Loes, Jamey, Mirte, Luc en Jesse vogelden uit hoe.

In hun presentatie laten ze alvast de plattegrond zien. Daaruit blijkt dat Jesse Faber, Jamey Sahertian, Luc van der Scheer, Loes Scholtens en Mirte van der Weit goed hebben nagedacht over de inclusieve toiletruimte die de Hanze zou kunnen inrichten. Want zo’n ruimte moet voor werkelijk iedereen zijn. Zelfs een geharde tegenstander van het concept moet zich daar op zijn gemak kunnen voelen. Met andere woorden: de vijf eerstejaars Facility Management stonden in september zo ongeveer voor een onmogelijke opdracht. Maar oké, ze kregen wel een half jaar de tijd en de begeleiding van de docenten die het FM-onderwijs volledig hadden toegespitst op opdrachten als deze.

De Hanze heeft met zichzelf afgesproken dat dat inclusieve sanitair er moet komen

En zie: op 1 februari ontvingen Jesse, Jamey, Loes, Luc en Mirte in kenniscentrum NoorderRuimte de Service Design Prijs 2024. Dat is de prijs die docent-onderzoeker Stefan Lechner zeven jaar geleden instelde voor het beste onderzoek naar een facilitair probleem op de Hanze.
En de Hanze heeft nu eenmaal met zichzelf afgesproken dat dat inclusieve sanitair er moet komen. Een ruimte waarin álle mensen met een gerust gemoed hun boodschap, groot of klein, aan het fris spoelend sanitair kunnen toevertrouwen.

Prima, zeggen de vijf eerstejaars, maar begin dan eerst maar eens met een experiment. Voor dat experiment hebben ze verregaande ideeën. Die houden een grondige verbouw in van twee van de toiletruimten op de begane grond van de Van OlstBorg. De muur tussen de heren en dames verdwijnt. Daardoor ontstaat een grote ruimte waarin ook rolstoelers zich vrijelijk kunnen bewegen. Van de muur blijft trouwens wel een groot gedeelte staan. Daarachter kunnen bezoekers zich afzonderen van ongewenste blikken.

Een alarmknop in het inclusieve toilet kan het gevoel van veiligheid bevorderen

In de interviews die de studenten over dit onderwerp afnamen, kwam naar voren dat sommige vrouwen  huiverig zijn voor de aanwezigheid van mannen in de toiletruimten. Dat zou onwennigheid kunnen zijn, maar de studenten denken ook dat een alarmknop in het inclusieve toilet het gevoel van veiligheid zal bevorderen.
De jury, FM-docent Rita de Vroome en manager Studentenzaken Vincia Storm de Grave, zijn zogezegd ‘unaniem’ in hun oordeel. Dit plan is het best uitgewerkt en verdient het om werkelijkheid te worden. Zeker als er eerst een proef mee wordt gedaan, want dat vond de jury ook een slimme aanbeveling.

Of één van de zes genomineerde plannen worden uitgevoerd, zal het Faciltair Bedrijf moeten uitmaken

Een ander plan, over de afvalscheiding na de invoering van het verbod op wegwerpbekers, vond de jury bijna net zo goed. Zo hadden Luc Cremers, Cato Sanders, Charlotte Ahlert en Eleanor O’Beirne het lumineuze idee om direct naast de koffie-automaten een reinigingsunit te plaatsen, waardoor studenten hun meeneemmok na gebruik niet meer hoeven om te spoelen in, jawel… het toilet.

Of één van deze twee en de vier andere genomineerde plannen worden uitgevoerd is nog maar de vraag. Daarover zal de opdrachtgever, het Facilitair Bedrijf, moeten beslissen.

Foto: de winnaars van de Service Design Prijs 2024 (v.l.n.r.) Loes Scholtens, Jamey Sahertian, Mirte van der Weit, Luc van der Scheer en Jesse Faber.